28 april 2021, kl: 19:00. Vårt tids tänkare: Ivan Krastev

Arr: Folkuniversitetet, Göteborgs Litteraturhus, Bokförlaget Daidalos & Tidskriften Ord&Bild

Sänds via: Facebook

”En av dagens skarpaste europeiska hjärnor.” – Timothy Snyder, författare och professor i historia vid Yale University

Enligt den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev har den Europeiska unionen alltid varit en idé på jakt efter en verklighet. I böcker som ”Efter Europa” och ”Är morgondagen redan här? Hur pandemin förändrar Europa” tecknar han bilden av ett integrationsprojekt som har hamnat i allt större praktiska svårigheter och förlorat mycket av sin lyskraft.
Möt Ivan Krastev i ett inspelat samtal om hur pandemi, demografi och migration påverkar det europeiska samarbetet och om hur en italiensk restaurang i Wien ringar in de grundläggande motsättningarna i dagens Europa.
Obs! På engelska.
MEDVERKANDE
Ivan Krastev, statsvetare verksam vid Centre for Liberal Strategies i Sofia och IWM (Institute of Human Sciences) i Wien. Han har skrivit flera böcker och medverkar regelbundet i tidningar som International New York Times och Dagens Nyheter.
Mattias Hagberg, journalist och författare

I Vår tids tänkare möter du forskare och författare som format den samtida internationella idédebatten. Samtalet arrangeras av Folkuniversitetet och Göteborgs Litteraturhus i samarbete med Bokförlaget Daidalos och Tidskriften Ord&Bild.
—-
”One of the great European minds of today” – Timothy Snyder, author and Professor of History at Yale University
The Bulgarian political scientist Ivan Krastev reflects on the future of the European Union-and its potential lack of a future. In books such as “After Europe” and “Is It Tomorrow Yet? Paradoxes of the Pandemic” he paints the picture of an integration project that has run into increasing practical difficulties and lost much of its luminosity.
Meet Ivan Krastev in a recorded talk about how Covid-19, demography and immigration are affecting the European Union and about how an Italian restaurant in Vienna points to the basic contradictions of today’s Europe.
PARTICIPANTS
Ivan Krastev, political scientist, chairman of the Centre for Liberal Strategies in Sofia and permanent fellow at the IWM (Institute of Human Sciences) in Vienna.
Mattias Hagberg, journalist and author
—-
Ansvarig utgivare: Olav Fumarola Unsgaard, olav@goteborgslitteraturhus.se