18 oktober 2017. Release för "Status Quo?"

Arr: Daidalos

Onsdagen den 18 oktober kl. 18 firar vi att Matts Mattssons bok ”Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel” har kommit ut. Vi bjuder på vin och tilltugg och ett samtal mellan Matts Mattsson, Björn Fagerberg och Michael Schulz. Välkomna!

Matts Mattsson är filosofie doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har är född 1947 och har lång erfaren­het av aktionsforskning.

Michael Schulz är docent vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, med inriktning på Israel-Palestinakonflikten.

Björn Fagerberg är medicine doktor och professor emeritus vid Göteborgs universitet, med stort samhällsengagemang.

Gratis inträde!

Om boken:
”Matts Mattssons bok ’Status Quo?’ kommer i ett nytt kritiskt läge i denna hundra­åriga konflikts historia. Den baseras på ett femtioårigt engagemang och personliga erfarenheter som sträcker sig från ett arbete som volontär på en kibbutz i Galiléen 1965 fram till en verksamhet som följeslagare på Västbanken 2014-2015. Han kombinerar på ett förtjänstfullt sätt historieskrivningen med sina personliga erfarenheter under denna långa tid. De utgör också grunden för hans ingående beskrivningar av ockupationspolitikens konsekvenser för israeler och palestinier, resonemangen kring olika motståndsstrategier och solidaritetsarbetets möjligheter, svårigheter och begränsningar. Kort sagt en bok som är oundgänglig för var och en som vill förstå den palestinska frågan och den nya fas denna nu är på väg in i med Donald Trump som amerikansk president.” /Ingmar Karlsson, författare och före detta ambassadör