03 november 2021, kl: 18:00. Release för diktsamlingen Minns du

Arr: Maj Högberg

Välkommen på release för diktsamlingen Minns du av Maj Högberg!

Dikterna i Minns du speglar skeenden, känslor och möten. De tog form vid Majs morgonmeditationer under en tid av stor förändring i hennes liv. Texterna är minnen, bilder och fantasier som ringar in sådant som är gemensamt för oss alla. Under kvällen kommer Maj att läsa några av dikterna ur boken och berätta om sin skrivprocess.

Maj Högberg är född 1951 och verksam som psykoterapeut. Hon har i många år jobbat med samtalsterapi och familjeterapi, samt även fördjupat sig i symbolterapi. Med Minns du debuterar hon som författare.

Läs mer om diktsamlingen, förlaget och författaren här: www.ekstromgaray.se