23 mars 2016. Release: Änglaspråk och magplask

Arr: Författarna

Välkommen till releasefest för:

Änglaspråk och magplask – Multimodalt perspektiv på svenska

Änglaspråk och magplask är skriven av Margareta Häggström, Charlotte Georén Sprung och Theres Kareld, utgiven på Studentlitteratur.

Läsaren får följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en lärarutbildares syn på vad studenter behöver få med sig från sin utbildning. Fokus i boken ligger på svenskämnet i år F–3 och på förhållandet mellan teori och praktik. Den beprövade erfarenheten lyfts här fram som grundläggande för förståelsen av klassrumspraktiken. Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats.

Tid: 17.30
Dryck och enkla snacks serveras

Var vänlig OSA senast 16/3 till Charlotte