22 november 2019. Psykoanalys och konst

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Om konstens funktion för människa & samhälle

 

Varför behöver människan skapande? Vilken funktion har konst och skapande för människan och samhället? Hur relaterar människans omedvetna (och medvetna) till skapandeprocesser? Varför har psykoanalysen varit intresserad av konst och skapandeprocesser; och på vilka sätt har psykoanalytisk teori inspirerat konst och konstkritik? Välkomna till en performancekväll om relationen mellan psykoanalytisk teori och konst!

Dessa frågor kommer vi under kvällen att dryfta tillsammans med tre konstnärligt aktiva gäster, samt Peter Jansson, psykoanalytiker, psykoterapeut och doktorand på institutionen för filosofi vid Göteborgs universitet.

Under kvällen kommer tre akter att framföras:
– Ljudkomposition av Saga Fagerström vid Graz Universität fur Musik und darstellende Kunst.
– Dikter av Viktora Tillberg. Viktoria ingår i nätverket Poesiwerken i Göteborg.
– Improviserad performance av Mauritz Tistelö, performancepoet som arbetar med mötet mellan fysiska aktioner och fantasins verkligheter. Utkommer i vår med ”Fejk poesi”.

Moderatorer/arrangörer: Jonas Dackman och Anne Haglind

En enkel bar kommer att hålla öppet under kvällen med försäljning av vin och snacks.

Efter samtalet är publiken välkommen att stanna kvar för mingel och vidare samtal med varandra, arrangörer och medverkande.

 

Fredagen den 22 nov kl 18.00-ca 20.00
Inträde: 60kr
Varmt välkomna!