09 mars 2016. Vår tids behov av kritisk teori

Arr: FSSK Göteborg‎, Ord&Bild

Vi lever i en tid där kriser tycks avlösa varandra – ekonomiska, sociala och politiska. Det gör att behovet av en kritisk reflekterande forskning och teoriutveckling är stort samtidigt som förutsättningarna för den fria forskningen har förändrats.

Vad är kritisk teori idag? Hur kan teoretiska begrepp hjälpa oss att analysera vår samtid och dess konfliktzoner? Kan teori hjälpa oss att se skillnaden mellan det befintliga och det möjliga?

Till detta samtal har Diana Mulinari – professor i genus vid Lunds Universitet, Nazem Tahvilzadeh – fil doktor i offentlig förvaltning vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka samt Sara Westin – fil dr i kulturgeografi vid Uppsala Universitet bjudits in.

Samtalsledare är Catharina Thörn – docent i kulturstudier vid Göteborgs Universitet.

Tid: 17.00-19.00

Varmt välkomna!