29 november 2019. Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Arr: Nätverkstan

Nordisk konferens för kulturtidskrifter 29-30 november

Nordisk konferens för kulturtidskrifter skapar ett tillfälle för
 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Genom att 
presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar
 konferensen till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet. Ett viktigt
 skäl att stärka dessa är att de har en särskilt viktig roll att spela i en kritisk offentlighet där de kan
 erbjuda fördjupad analys och kunskap som motvikt till kortfattad rapportering i sociala medier och 
”fake news”.

Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
 förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

Temat för konferensen är ”det nordiska”. Går det att tala om en nordisk gemenskap och vad innebär den i så fall? Vilka förutsättningar har tidskrifter att verka i de olika länderna? Ett annat spår rör redaktionellt arbete i en föränderlig tid. Politiska, ekonomiska och digitala villkor påverkar tidskrifterna dagligen. Hur kan vi lära oss av varandra?

Men inte minst är konferensen ett unikt tillfälle att träffa kollegor från de nordiska länderna under middagar, seminarier och andra sammanhang. Konferensen är ett första steg mot ett tätare samarbete mellan redaktioner och organisationer i Norden, och vi hoppas att den ska ge möjlighet till många nya möten.

Under konferensen har vi tre konstnärliga inslag. Båda dagarna medverkar serietecknaren, illustratören och konstnären Sara Granér (SE), som tolkar samtalen i bildform. Dessa bilder presenteras i slutet av varje dag. På lördagens eftermiddag gör vi en utflykt till Röhsska – Museum för design och konsthantverk som håller en presentation om museets tankar kring nordisk design. Den avslutande middagen gästas av poeten Lina Ekdahl (SE).

De huvudsakliga språken för denna första konferens är de skandinaviska. Vi vet att detta är ett problem för några av er deltagare och beklagar så klart detta. Vi ber alla deltagare att ta hänsyn till att problem med den språkliga förståelsen kan uppstå och att vi hjälps åt på de sätt vi kan för att inkludera alla i samtalen. Hanteringen av språkfrågan är en sak som vi alla får fundera över inför fortsatt samverkan.

GÖTEBORG 29-30 NOVEMBER 2019

Hela programmet sker i Göteborgs Litteraturhus och angränsande lokaler i Lagerhuset.

FREDAG 29 nov

10.00   Drop in och visning av Nätverkstans verksamheter. Heurlins plats 1b, plan 3.

12.30    Registrering av deltagare öppnar.

13.30   Invigningstal från Ingrid Elam (SE), ordförande för Nätverkstan.

14.00   Vad är det nordiska?
Ett inledande samtal kring vad det nordiska samarbetet betyder idag. Vad är egentligen ”det nordiska” 2019? Hur kan nordisk samverkan se ut i framtiden?
Panel: Björn Wiman (SE) från Dagens Nyheter, Audun Lindholm (NO) från Vagant, Johan Strang (FI) docent vid Center for Nordic Studies i Helsingfors
Moderator: Ann Ighe (SE), Ord&Bild

15.00   Lägesrapport: Hur mår kulturtidskrifterna i Norden?
Kulturredaktörer från nordiska länder samtalar om kulturtidskrifternas roll och relevans i landets kulturdebatt. Hur syns kulturtidskrifterna i landet och hur använder de som redaktörer tidskrifternas innehåll i sitt arbete.
Medverkande: Marit Lindqvist (FI), kulturredaktör vid YLE Finland, Sigrid Kraglund Adamsson (DK), redaktör på Atlas, Victoria Greve (SE), idé- och kritikredaktör på Göteborgs-Posten.
Moderator: Ingrid Elam (SE), litteraturkritiker

15.30   Kaffe

16.00   En ny stötteordning i Norge
Norska kulturrådet berättar om den utredning som gjorts kring kulturtidskrifterna i Norge och det förslag till ny ordning för tidskriftsstöd som de nu jobbat fram. Samtalet efterföljs av samtal med representanter från andra Nordiska stödorganisationer.
Medverkande: Rolf Engelsen (NO), Kulturrådet Norge
Efterföljande samtal, medverkande: Jan Kärrö (SE), Kulturrådet Sverige, Mai Misfelt (DK), medlem i Danmarks referensgrupp för tidskriftsstöd
Moderator: David Karlsson (SE), senior advisor på Nätverkstan och tidigare ordförande i referensgruppen för kulturtidskriftsstöd i Sverige.

17.00   Tack för idag med Sara Granér
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

19.30   Middag på Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbroplatsen 1

21.00  Kvällsbio: Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” visas på hotellet.
Med anledning av lördagens programpunkt om redaktörers och tidskrifters roll och situation idag, är filmen en bra utgångspunkt för tankar och kommande samtal. Martin Scorsese och David Tedeschis dokumentär är en tillbakablick som spänner över 50 år kring arbetet med NEW YORK REVIEW OF BOOKS. (Obs! Begränsat antal platser. Först till kvarn.)

 

 

LÖRDAG 30 nov

9.00   Drop in med kaffe

9.15   Valbara workshops
1.    Creative Europe – en presentation av EU’s stöd för kulturverksamhet av Elin Rosenström, handläggare på Kulturrådet i Sverige
2.    Hur bör kulturtidskrifterna synliggöras tillsammans? Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand (SE)  presenterar utredningen hon gör på uppdrag av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
3.    Eurozine. Vad innebär en europeisk tidskriftsgemenskap? Med Göran Dahlberg, Glänta (SE) och Audun Lindholm, Vagant (NO).
4.    Podcasts – expertens bästa tips för att komma igång med din podd! Åsa Secher (SE) är radiojournalist med nära tio års erfarenhet av radio- och poddproduktion. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

10.00   Öppna samtal kring nordisk samverkan
Deltagarna placerar sig i grupper baserade på tidskrifternas ämnesområden och diskuterar hur nordiskt samarbete inom deras fält skulle kunna se ut. Vilka behov finns och hur kan man gå vidare?
Processledning av Anna Johansen (SE) utbildningsledare på Nätverkstan

11.30    Ett nedslag på Island
Hur ser situationen ut för kulturverksamhet och tidskrifter på Island?
Medverkande: Elin Edda Palsdottir (ISL), redaktör på Timarit Máls og menningar, Ana Stanicevic (ISL), redaktör på Starafugl
Moderator: John Swedenmark (SE), översättare

12.00   Lunch

13.00   Fallstudie: Friheten som fråga i världen, till världen
I det senaste numret av Kritiker utforskas frihet utifrån ett urfolksperspektiv. Vad händer när ett folk tvingas kommunicera på kolonialmaktens språk, eftersom nationalstaten berövat dem det egna språket? Hur ser erfarenheten av att befinna sig mellan olika kulturella identiteter ut, att kanske inte fullt ut känna sig hemma i någon av dem? Arbetet med numret beskrivs och upplevelsen av att få sina dikter översatta från svenska till nordsamiska diskuteras.
Medverkande: Helena Fagertun (SE) en av numrets gästredaktörer, Lisa Marainen (SE), medverkande författare

14.00    Redaktörens roll idag
Samtal med tre nordiska redaktörer kring hur de ser på redaktörens och tidskrifternas roll och situation idag. Vilka möjligheter har man att nå ut och vara en del i kultur/samhällsdebatten? Vilken roll skulle man vilja spela? Vilka riktar man texten till, läsaren, sig själv, samhällsdebatten?
Delar av samtalet utgår från Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” som visas på hotellet under fredagkvällen. Publiken bjuds in att delta i samtalet.
Panel: Jonas Ekeberg (NO), redaktör på Kunstkritikk, Hannah Ohlén Järvinen (SE), arbetar med bland annat Fronesis och Kris och Kritik,  Janne Wass (FI) redaktör på Ny Tid
Moderator: Gunilla Kindstrand (SE), kulturjournalist

15.30   Tack för idag med Sara Granér
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

16.00   Utflykt: Röhsska – Museum för design och konsthantverk
Museichef Nina Due talar om Röhsskas tankar kring nordisk design. Vilka nordiska sammanhang finns de i? Vilka samtida diskussioner kring design är Röhsska delaktig i? Efter presentationen finns det tid för en kort rundvandring i museet på egen hand.
Just nu pågår också utställningen Ocean Plastics som visar exempel på hur design kan vara en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle.

19.00   Avslutande middag
Vi ses på Språkcaféet (Esperantoplatsen) för avslutande middag med läsning av poeten Lina Ekdahl (SE).

 

SÖNDAG 1 dec

10.00   Eventuellt uppstart av ett nordiskt nätverk för kulturtidskrifter
Ett frivilligt möte för de av deltagarna som är intresserade av att vara med och aktivt jobba med nordisk samverkan framöver. Hur bör eventuella framtida konferenser se ut? Vilka former av samverkan är intressanta mellan konferenser? Hur kan intresseorganisationerna stötta detta arbete på bästa sätt? Vilken roll bör Nätverkstan ha? Mötet sker i ett konferensrum på Comfort Hotell Göteborg.