21 mars 2021, kl: 20:00. Näktergalen, natten & vi

Arr: Diadorim

Sänds via: Facebook

Poesiförlaget Diadorim fyller 20 år och firar med en poesikonsert i två delar, 21 mars och 16 maj. Medverkande: Jonas Franke-Blom, violoncello, Johan Friberg, Oliver Griffin (UK) och Ulla M Gabriel. Video: Matias Ruiz-Tagle.