08 maj 2017. Möt människorna bakom statistiken

Arr: eyewitness

Nytt nummer av Eyewitness.nu! I temanumret Uppdrag Asyl möter du ungdomar från Afghanistan som sökte sig till Sverige för en bättre framtid.

 

Hösten 2015 möttes flyktingarna med en öppen famn och på banderollerna stod det “Refugees welcome”. Ett och ett halvt år senare är bilden en annan för de afghaner som söker asyl: åldersuppskrivningar, asylavslag, utvisningar och en ändlös väntan. Flykten fortsätter för ungdomarna som blir åldersuppskrivna och flyttas till vuxenboenden. Civilsamhället rycker in och mobiliserar när de allt hårdare migrationsbesluten gör sig gällande i Sverige och övriga Europa.

Tisdag 9 maj kl 18.30
19.00 Samtal med Anna Olsson från Flyktingbarnteamet.