24 maj 2022, kl: 18:30. Översättarcentrums medlemskväll

Arr: Översättarcentrum

Medlemmar i Göteborgstrakten! Vi hälsar er varmt välkomna till en info- och samtalsträff kring flerspråkighet och översättning på Göteborgs Litteraturhus. Detta med anledning av ÖC:s projekt Världens läsare som söker nya medarbetare på plats! Förutom info om projektet bjuder vi på ett samtal om just flerspråkighet och att översätta (panel tba). Samt möjlighet att mingla och träffa kollegor förstås. Vi öppnar dörrarna 18:30, scensamtal från kl 19, därefter bjuder ÖC på ett glas. Välkomna!
————————————
Världens läsare är ett projekt som vill stärka barn och ungas språkliga självkänsla. Genom att arrangera besök av professionella översättare på folk – och skolbibliotek vidgas kunskaperna och intresset för språk på ett lekfullt och kreativt sätt.
Under 2021/2022 startade ÖC igång projektet i Region Stockholm och samarbetar med folk- och skolbibliotek. Världens läsare växer och ska nu startas upp även i Göteborg.