19 november 2019. Litteraturens Klassiker - C. J. L. Almqvists Törnrosens bok

Arr: Textival & Göteborgs Universitet

Fri entré. Tid 18.00
Välkomna på en föreläsning med Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap, om Carl Jonas Love Almqvists allkonstverk Törnrosens bok.
– – –
Om C. J. L. Almqvists Törnrosens bok
Berätta om hela världen från början till slut! En underlig uppgift att ställa en diktare inför anno 1833, i slutfasen av romantikens och fragmentestetikens tidevarv. Icke desto mindre antar Richard Furumo utmaningen när han blir hovberättare på Herr Hugos jaktslott – på villkoret att han får göra det på sitt sätt. Så krattas manegen upp till det som kom att bli ett av de mest ambitiösa försöken att realisera ett allkonstverk i västerländsk litteraturhistoria: Törnrosens bok (1833-1851) av Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866). Under nästan två decennier publicerade Almqvist en stor del av sitt författarskap – berättelser, dramer, essäer, sånger med mera – inom denna ramberättelse. Genom att infogas i det halvt allvarliga, halvt ironiska försöket att famna ”det hela”, blev de samtidigt till bidrag i en långsträckt undersökning om relationen mellan dikt, sanning, historia och vetande – och om vad konsten gör med människan.
Gunilla Hermansson, född 1974, är professor i litteraturvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om nordisk romantik och tidig modernism.
– – –
Plats: Göteborgs Litteraturhus
Fri entré, ingen föranmälan.
– – –
Mer information: www.textival.org
https://lir.gu.se/
Foto: Bonnierförlagens arkiv