17 maj 2018. Kulturellt kaos - 39 röster om kulturen idag

Arr: Nätverkstan/Kulturverkstan

Välkomna till Kulturverkstans slutseminarier 14-18 maj!

Kulturverkstans studenter bjuder in till fem dagars öppna seminarier på Litteraturhuset i Göteborg. Med 39 olika röster om kulturen idag skapar vi ett kulturellt kaos med plats för massa frågor och kanske ett fåtal svar.

Våra öppna seminarier syftar till att lyfta en fråga, ett ämne eller ett problem som vi finner intressant utifrån rollen som kulturprojektledare. Alla som vill bjuds in för att lyssna, ta del av och samtala kring frågor om konst och kultur. Vi vänder oss till dig som är intresserad av kulturlivet i stort eller en fråga som någon av studenterna lyfter.

Se programmet nedan eller i länkad pdf!

Kulturverkstan är en tvåårig yrkesutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt. Målet med Kulturverkstan är att deltagarna ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, våra tankar och världen.


 

Torsdag 17/5

09.00-09.30 Kulturarv och turism i en digitaliserad värld.
Christina Jimenez

En presentation om kulturarvets vikt i samhället och hur det håller på att förändras med dagens teknik. Hur värderar vi vår historia och vad tar vi med oss in i nuet och framtiden?

09.45 – 10.15 Vad är orsaken till att ungdomar inte deltar i utbudet av kultur och fritidsaktiviteter? Är det ett bristande engagemang eller når vi inte ut?
Clara Lundmark

Ett seminarie om svårigheten med att nå ut till ungdomar

10.30-11.00 ”Inställt på grund av drev”
Joel Persson

I ett samtal med Blå Ställets enhetschef Eva Eckerbrant diskuteras hur den inställda filmvisningen av Burka Songs 2 kan tänkas påverka kommande arrangemang på kulturhuset i Angered.

11.15-11.45 GDPR- förhoppningsvis lite kul
Jakob Öster

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25:e maj, men vad innebär den egentligen och går det att prata om den på ett roligt sätt?

12.00-12.30 Kan man göra allt själv?
Arghavan

14.00 – 15.00 Frilansliv och arbetsvillkor efter #tystnadtagning
Alexandra Olsson och Emelie Nordin

Hur säkrar vi nolltolerans mot sexuella trakasserier i en bransch där frilansarbete är norm? Ett samtal om de utmaningar finns och hur vi går vidare efter #tystnadtagning.

15.15-15.45 Vilken syn finns det på streetdansen som dansform i Göteborg och varför?
Vad krävs för att streetdansen ska kunna ta plats på scener, institutioner och i stödstrukturer?
Adena Asovic

En inspirerande presentation om en konstnärs egna resa att hitta i rätt i sin identitet och stad
Finns det fördelar med att ha en fot i streetdansen och en i finrummen?