04 september 2021, kl: 15:30. Göteborg står upp för yttrandefriheten

Arr: Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst.

Sänds via: Frihamnsdagarnas tv-kanal

Yttrandefriheten är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Men på många håll i världen idag hotas yttrandefriheten – av nya totalitära och auktoritära samhällsformationer, men också inom väl etablerade demokratier där rättigheter urholkas av beslut och demokratiska processer.

Nedmonteringen av demokratin runt om i världen slår hårt mot såväl personlig integritet som yttrandefrihet. Nu gör Göteborg en kraftsamling för yttrandefriheten och satsar stort. Hur ser arbetet ut och hur ska det gå till?

Mederkande:
JOAKIM ALBREKTSON, avdelningschef Kultur och samhällsutveckling, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
FRIDA EDMAN, Bokmässan Göteborg
MARIT KAPLA, författare, Svenska PEN
JOHANNA LINDSTRÖM, fristadskoordinator, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
LENA ULRIKA RUDEKE, verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård Göteborgs universitet

Moderator: OLAV FUMAROLA UNSGAARD, programansvarig Göteborgs Litteraturhus

Arrangörer: Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst.

Du kan ta del av semianriet antingen på plats på Frihamnsdagarna vid Bananpiren i Göteborg eller digitalt via Frihamnsdagarna.se