30 maj 2018. Croissanter och litteratur: Poesi pågår

Arr: Kultur i väst

Poesins position i offentligheten sägs vara marginaliserad. Men i digitala miljöer med dess publiceringsmöjligheter blommar poesin för fullt. På Poeter.se publiceras varje dag hundratals dikter och kommentarer. Litteraturvetaren Julia Pennlert har i sin avhandling Poesi pågår hittat ett helt nytt litterärt rum och en nätgemenskap som knyter an till äldre former av litterära mötesplatser.

Välkommen på frukostsamtal 8.30 – 10.00

Onsdagen den 30 maj!

Vill du ha kaffe och croissant så anmäl dig senast 23 maj.