05 september 2019. Croissanter och litteratur

Arr: Kultur i Väst och Göteborgs Litteraturhus

Litteraturbanken och digitaliseringen av det litterära kulturarvet

Vikten av digitalisering diskuteras alltmer. En viktig aktör är Litteraturbanken vars uppgift är att tillgängliggöra stora delar av det svenska litterära kulturarvet digitalt. Hur arbetar de? Hur sker urvalet? Hur kan folkbiblioteken använda sig av Litteraturbanken som resurs?

Inbjudna gäster är Mats Malm, Litteraturbankens föreståndare och numera ständig sekreterare i Svenska Akademin och Paulina Helgeson, redaktör på Litteraturbanken.
Samtalsledare är Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig Göteborgs Litteraturhus.

Anmäl dig via denna länk

Vi bjuder som vanligt på kaffe och croissant – välkomna!

5 september kl 8.30-10.00, samtalet börjar 9.00.
Fri entré (men anmälan via länken)