29 september 2019. Catherine Malabou: Anarki och Freud - bortom dödsdriften

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Catherine Malabou är professor i filosofi och verksam vid The European Graduate School vid Kingston University i London. Hon är i synnerhet känd för begreppet plasticitet som hon har arbetat fram genom sin samläsning av bland annat Hegel och modern neurovetenskap. Begreppet berör det komplexa samspelet mellan destruktivitet och kreativitet. I anknytning till detta har hon även intresserat sig för mötet mellan psykoanalys och neurovetenskap.

Just nu innehar Malabou Spinoza-professuren vid Amsterdams Universitet med fokus på filosofi och anarki. Det är också den fråga som hennes framförande hos oss kommer att uppehålla sig vid. Mer specifikt kommer hon att utgå från Jacques Derridas läsning av Freuds “Bortom lustprincipen”, där Freud presenterar sin teori om dödsdriften. Malabou menar att Freud delvis tänker dödsdriften som anarkistisk, men att han inte följer argumentet till sin logiska slutpunkt. Mot bakgrund av detta kommer Malabou utforska förhållandet mellan dödsdriften och anarkin.

Malabou är aktuell med två böcker på Tankekraft Förlag: Vad ska vi göra med vår hjärna? och Olyckans ontologi.

Moderator: Erik Bryngelsson, doktorand i filosofi vid Södertörns Högskola.

Entré: 100 kr.

Arrangemanget sker i samarbete mellan Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP), Tankekraft Förlag och Göteborgs Litteraturhus.