21 januari 2022, kl: 17:00. INSTÄLLT Boksläpp Kulturvård – en introduktion

Arr: Bokförlaget Korpen

Kulturvård är ett relativtt ungt akademiskt ämne som under en kort tidsperiod har utvidgats med nya professionsinriktningar. Var står ämnet idag? Bokens författare hävdar att kulturvård kan bidra med perspektiv och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera framtidens stora utmaningar. I Kulturvård – en introduktion undersöks kulturvård som universitetsämne och samhällspraktik, liksom relationen däremellan.

Boksläpp och samtal.

Medverkande:

Gunnar Almevik, Christer Gustafsson, Lars-Eric Jönsson, Eva Löfgren, Ingrid Martins Holmberg, Caroline Owman, Britta Roos och Ola Wetterberg

Dryck och tilltugg serveras.