07 april 2022, kl: 18:00. Boksamtal - En intellekt världsmästare; Liv och idéer av Man of street

Arr: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

GFFP bjuder in till boksamtal!
Författarna Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) och Gunnar D Hansson samtalar med Tobias Wessely om deras nyutgivna bok: En intellekt världsmästare; Liv och idéer av Man of street utgiven på Norstedts 2022.
Fri entré. Boken finns till försäljning på plats.

Poeten och litteraturvetaren Gunnar D Hansson hittade för några år sedan en lika märklig som litterär självbiografi, Liv och idéer, skriven mellan 1929 och 1937 av den gåtfulla signaturen The Man of Street och tryckt i några få exemplar.
Vem var den anonyma författaren? Han tycks ha drivit ett tryckeri vid Lilla Torget i Göteborg och i sin bok presenterar han både visionära och häpnadsväckande framsynta politiska idéer – exempelvis förutser han kommande välfärdsreformer, EU, Kreugerkraschen och övergivandet av guldmyntfoten. Med tiden utvecklar Man of Street alltmer paranoida föreställningar. Han kallar sig ”intellekt världsmästare” och upplever hur hans idéer stjäls av regeringar världen över och anser sig förföljd av björnar, agenter och kvinnor i päls – fiender till hans profetiska reformverk.
Liv och idéer utgavs 1937 på eget förlag. Nu presenteras boken för första gången för en större läsekrets med ett detektiviskt förord av poeten och litteraturvetaren Gunnar D Hansson.
Boken kan läsas från två håll. Från det ena möter vi Man of Streets egen Liv och idéer, med ett förord av Gunnar D Hansson. Och från det andra en djuplodande längre essä, En intellekt världsmästare, av psykoanalytikern och poeten Ulf Karl Olov Nilsson.
En intellekt världsmästare är en bred introduktion till det lidande vi kallar paranoia och psykos. I essän diskuteras huvudpersonen Man of Streets föreställningsvärld – och hans märkligt aktuella öde placeras mitt i vår konspiratoriska samtid.

Ulf Karl Olov Nilsson, ofta kallad UKON, är psykoanalytiker, psykolog och poet. Senast publicerade han den augustnominerade Glömskans bibliotek, en essä om demens, vansinne och litteratur (2016) och Röstautograferna (2019).
Gunnar D Hansson är poet och litteraturvetare. Senast publicerade han Tapeshavet (2017), nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, och Nervösa nationer (2021).

Fri entré