15 juni 2015. I fallinjen. En essä om prekärfeminism

Arr: Korpen

Välkomna kl 18 på samtal med Ann-Marie Ljungberg om hennes essä I fallinjen. En essä om prekärfeminism.

Att vara ensamstående mamma och feminist i ett samhälle där feministiska frågor formuleras utifrån ett medelklassperspektiv innebär en dubbel utsatthet. I fallinjenär en uppgörelse med en feministisk diskurs som prioriterar frågor som kvotering av styrelseposter i bolag och delad föräldraförsäkring – även för de människor som inte har något att dela på.

I fallinjen är också en text om vad en förening för ensamstående föräldrar kan uppnå när man under svåra omständigheter sluter sig samman och hjälper varandra. Det är en filosofisk essä om prekärfeminism och om egna och nära vänners praktiska livsomständigheter och utveckling. Att befinna sig i fritt fall är att inte veta hur det ska gå. Men man kan också lära sig att vila i fallinjen. I kritisk dialog med bland annat Hegels ontologi, Charles Taylors identitetspolitik och Nina Björks feminism ställer Ann-Marie Ljungberg frågan om man kan komma tillbaka till sig själv. Hon ger flera olika svar.

Ann-Marie Ljungberg utkom senast med den kritikerrosade ungdomsromanen Maja och döden (2014). Hennes roman Simone de Beauvoirs hjärta (2005) nominerades till Augustpriset.