Göteborgs Litteraturhus

MedlemskapHyra Göteborgs Litteraturhus | Våra medlemmar

Om oss

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och en plats där litteraturen – i all sin mångsidighet – står i centrum. Helt enkelt vara ett ställe dit man går om man tycker om att läsa och skriva eller är engagerad i de ämnen vi tar upp i våra programpunkter eller själv är intresserad av att arrangera program här. Föreningens syfte är att ta tillvara på allmänhetens och medlemmarnas litterära engagemang och verksamheten präglas av ett öppet och nyfiket förhållningssätt till de sätt litteraturen tar plats i världen.

Föreningens medlemmar är ett femtiotal organisationer och grupper som bedriver litterär verksamhet, som delar föreningens mål och syften och genomför offentliga litterära arrangemang i Göteborgs Litteraturhus. Föreningen leds av en styrelse och har två anställda.

Programmet läggs i första hand av föreningens medlemmar, samarbetspartners och av föreningens personal. Programmet planeras på sätt som omfattar och förenar olika litterära genrer och former. Genom sin verksamhet ska Göteborgs Litteraturhus vara en plats och ett sammanhang med många ingångar.

Ett annat viktigt syfte är att vara en plats för organisering och möten som möjliggör nya samarbeten i litterära projekt. I hjärtat av verksamheten finns en vilja till och tro på vikten av en demokratisk folkbildning. Detta gör att gränsen för vad som definieras som litterär verksamhet och litterära program är rörlig, perforerad av öppningar och integrerad med samhällsfrågor som kan vara både djupt personliga och gemensamma.

Göteborgs Litteraturhus är en scen där ambitiös – etablerad såväl som oetablerad – litteratur, ny litteratur och nya läsningar av äldre litteratur eller litteratur utan självklart utrymme på befintliga scener och kultursidor får ta plats och möta offentligheten. Programmet läggs av medlemmar, verksamhetens personal, samarbetspartners och olika tillfälliga gäster. Programmet går på tvärs genom genrerna och korsar också formerna för hur de här genrerna presenteras offentligt.

Göteborgs Litteraturhus ger alltså stora möjligheter för människor i och omkring Göteborg att ta del av och delta i föreningens offentliga program; men också påverka och forma det. Föreningen vill stimulera och ge utrymme för många delar av det litterära fältet att verka och växa; läsare av alla slag, författare, förläggare, redaktioner, översättare, arrangörer, poeter, förmedlare, kritiker och givetvis en litterärt intresserad allmänhet i stort.

Vad litteratur är och vad ett litterärt intresse kan bestå i eller hur det kan ta form och verka är dessutom en fråga som vi betraktar som öppen och föränderlig.

Göteborgs Litteraturhus ligger i Lagerhuset, nära Järntorget i Göteborg, med ungdomskulturhuset Frilagret med kafé som närmaste granne. På markplan ligger även restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset med tillhörande stor uteservering. På våning tre och fyra i Lagerhuset har flera tidskrifter, förlag, översättare, journalister och andra viktiga kulturaktörer sina kontor och verksamhet. I huset finns också en yrkesutbildning för kulturprojektledare.

Göteborgs Litteraturhus samarbetar med Folkuniversitetet, Svenska Institutet, Hear my Voice (Sydafrika), Litterär gestaltning på HDK- Valand, Institutionen för Kultur och Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, Svenska PEN, Nordiska litteraturhuset i Åmål samt med Förvaltningen för Kultur

Historik

Lagerhuset i Göteborg har sedan 90-talet varit en arbetsplats för förlag, tidskriftsredaktioner, frilansande journalister, översättare och kulturarbetare. Idén om ett litteraturhus har vuxit fram under lång tid och 2013 sammanföll flera saker som gjorde det möjligt att göra idén till verklighet. En rymlig och vacker lokal på bottenplan av Lagerhuset blev ledig, Göteborgs Stadsbibliotek var i behov av en extern scen på grund av ombyggnationer och aktörerna i Lagerhuset hade arbetat fram ett konkret förslag på hur ett litteraturhus kunde drivas. Lösningen blev att Göteborgs stadsbibliotek startade upp sin tillfälliga verksamhet ”Litteraturhuset Göteborg” i väntan på ombyggt bibliotek. När det nya stadsbiblioteket var klart, sommaren 2014, flyttade Göteborgs stadsbibliotek ut och den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus bildades och flyttade in.

Sedan 2015 har verksamheten i Göteborgs Litteraturhus fördubblat antalet medlemmar, offentliga programpunkter, publik och deltagarsiffror.

År 2019 arrangerade föreningen ungefär 271 offentliga programpunkter (varav 237 i den egna lokalen) över 400 bokningar totalt och ungefär 12 000 personer tog del av verksamheten.

Styrelsen för Göteborgs Litteraturhus:

Ordförande: Jesper Eng
Vice ordförande: Meri Alarcon
Kassör: Åsa Hedberg Karlsson
Sekreterare: Sofie Jansson
Ledamot: Nils Olsson
Suppleant: Anna Mattsson
Suppleant: Ellinor Broman

Medlemskap

Medlem kan en organisation eller annan juridisk person bli som delar föreningens målsättning. Beslut om medlemskap fattas av föreningens medlemsmöte som hålls i mars och i september. Avgiften är 1 000 kr per år och ger rätt att använda lokalen för litterära arrangemang utan kostnad.

Möjlighet finns också att ansöka om att bli associerad medlem. Detta kan sökas av grupper, nätverk eller projekt som inte är en juridisk person men som vill delta i föreningens arbete utifrån den gemensamma programförklaringen. Associerad medlem saknar rösträtt i föreningen men kan nyttja lokalen på samma sätt som en medlem. Medlemsavgiften gäller helår (dvs mars- mars eller sept – sept).

Nästa deadline för ansökan om medlemskap är 20 augusti 2020. Beslut om medlemskap fattas vid årsmöte i mars och medlemsmöte i september.

Ansökan om medlemskap (alternativt associerat medlemskap) i föreningen sker genom att de tre frågor nedan besvaras kort i mejl till oss:

 1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om ett sådant finns.
 2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens verksamhetsplattform?
 3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra?

Hyra Göteborgs Litteraturhus?

Göteborgs litteraturhus kan hyras av privatpersoner, föreningar, organisationer, företag för en kostnad av 750 (releasefester) alt. 2 000 kronor för kväll eller halvdag, och 4 000 för en hel dag (gäller från 1 januari 2019). I första hand gäller detta bokningar för kulturella arrangemang, konferenser, årsmöten, kurser m.m och som har litterär anknytning eller som kan relateras till föreningens programförklaring och stadgar.

Lokalen rymmer max 120 personer men passar bäst för sällskap och program för mellan 10-90 personer. Sittplats finns för 100 personer – men då är det väldigt trångt. Scen, projektor, PA finns (sex mikrofoner varav en trådlös handmick och trådlösa tre headset), liksom stort konferensbord, två toaletter (varav en större med skötbord) och pentry med kaffe- och vattenkokare, ugn, micro samt kylskåp.

Lokalen, men ännu inte scenen, är tillgänglig för personer som använder rullstol eller permobil. Kafé Frilagret erbjuder bra priser för den som vill ha catering, i första hand fika (kaffe, kaka, frallor etc).

 • Här kan du läsa vår bokningspolicy.
 • Checklista inför extern kommunikation av offentliga arrangemang på Göteborgs Litteraturhus hämtar du HÄR
 • Göteborgs Litteraturhus logga laddar du ner HÄR

 

För frågor kontakta info@goteborgslitteraturhus.se.

Våra medlemmar


  • Afrikagrupperna
  • Afrikagrupperna är en ideell organisation med ungefär 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. I Göteborgs Litteraturhus anordnas föreläsningar, bokreleaser och stödfester med uppläsningar och musik.

   Läs mer om verksamheterna här.

  • Alma manusutbildning
  • Alma Manusutbildning/ Manusförfattare är en vidareutbildning inom manus för Film & Dramaserie. Vår ambition är att vara en ledande manusutbildning i Norden och att de studerande direkt efter utbildningen har den kompetens som krävs för att kunna vara professionellt verksam som manusförfattare eller dramaturg.

   Som yrkeshögskoleutbildning utvecklas utbildningen i nära samarbete med branschen. Bland lärare och föreläsare finns några av landets främsta manusförfattare, dramaturger, regissörer och producenter.

   Upplägget innefattar webbaserade onlineworkshops, föreläsningar, grupparbeten, individuell handledning, feedbacksessioner i grupp, seminarier, pitchträning, bokprojekt och LIA (lärande i arbete).

   Alma Manusutbildning samarbetar även med andra skolor och branschorganisationer och strävar efter att arrangera öppna föreläsningar och möjligheter till nätverkande.

   Utbildningen bedrivs delvis på distans med närträffar i Sunne, Malmö, Göteborg (på Göteborgs Litteraturhus), Stockholm och Köpenhamn. Manusanalys, föreläsningar, workshops och undervisning med yrkesverksamma manusförfattare, regissörer, skådespelare, producenter och filmkonsulenter.

   Läs mer på deras hemsida.

  • AIR Litteratur Västra Götaland
  • AIR Litteratur Västra Götaland med huvudsäte i Strömstads kommun,
   organisationsnummer 212000-1405 är ett litterärt internationellt residensprogram. Författare och översättare kan söka upp till månadslånga vistelsestipendier hos oss på flera orter i Västra Götaland, just nu i Strömstad, Åmål, Alingsås och Jonsered – läs mer på deras hemsida.

  • Alastor Press
  • Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastorger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar.

  • Autor
  • Autor är en ideell förening med syftet att bedriva bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie, publicerar nätbaserade texter under rubriken Autor eter, eller verkar i samtalsform i Autor akt Föreningen har uppstått i nära anslutning till författarutbildningen Litterär gestaltning, numera vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, men är ekonomiskt och administrativt en från universitetet helt fristående verksamhet.

   Kontakt på Autor är ordförande Helena Fagertun, som även är redaktör för tidskriften Provins.

    

  • Bengt Anderberg-sällskapet
  • Föreningen Bengt Anderberg-sällskapet syftar till att öka intresset för författaren Bengt Anderberg och hans verk. Bengt Anderberg var en mångsidig författare och verkade som naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare och översättare och som dessutom skrev en mängd artiklar i BLM, Expressen med flera. I Göteborgs litteraturhus vill sällskapet arrangera litterära program kring Bengt Anderberg och andra närliggande författare som verkat och verkar i samman anda.

   Margareta Lundberg-Rodin är sekreterare i Göteborgs litteraturhus styrelse och medlem i Bengt Anderberg-sällskapet.

  • Bokhandlareföreningen- västra kretsen
  • Bokhandlareföreningen bildades 1893 och är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. Vårt uppdrag är att sprida information om böcker och läsande och att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nät av bokhandlare i Sverige. Föreningen ska tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, såväl internationellt som inom Sverige. Det gör vi bland annat genom att föra deras talan i förhållande till beslutsfattare, leverantörer och andra intresseorganisationer.

   Föreningen har ca 300 medlemmar och verksamheten finansieras till största delen av medlemsavgifter. Vi är medlem i Svensk Handel, European and International Booksellers Federation samt delägare i ett antal bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel.

   Bokhandlareföreningens viktigaste arbete och fokus är att leda bokhandeln in i framtiden och hjälpa våra medlemmar att möta dagens och framtidens utmaningar. Det innebär att ta med samtliga medlemmar på såväl en intern som en extern resa som kommer att leda till att allmänheten ser bokhandeln som en levande plats väl värd att besöka, en levande bokhandel helt enkelt.

  • Bo Ejeby förlag
  • Bo Ejeby Förlag startades 1991 och publicerar huvudsakligen böcker om musik: bland annat av Igor Stravinskij och Peter Bastian, om The Beatles och Erik Satie, om svensk rock och Putte Wickman. Några musikaliska läroböcker: om visharmonisering, om jazzpianospel och om metodik för sång- och instrumentalpedagoger. Vissamlingar av bland andra Olle Adolphson, Allan Edwall och Stefan Forssén. Dessutom ger Bo Ejeby Förlag ut körnoter och är återförsäljare av musiklitteratur, noter och cd-skivor.

   Förläggare Bo Ejeby har 2014-2015 varit suppleant i styrelsen.

  • Bokförlaget Tranan
  • Bokförlaget Tranans första bok gavs ut 1992, och sedan dess har ägnat sig åt att försöka bredda den svenska bokutgivningen med översatt kvalitetslitteratur från hela världen. Hittills har Tranan publicerat mer än 300 böcker med texter av fler än 750 författare från lite drygt 75 länder. Förlaget har arbetat med cirka 230 översättare som översatt böcker från nästan 40 olika språk. Läs mer på Tranans hemsida.

  • CG Jungföreningen i Göteborg
  • en förening som i samarbete med Jungstiftelsen och vår systerförening i Stockholm, verkar för att sprida C G Jungs teorier och skrifter.

   Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus Lokaler på Drottningggatan 30.

   I vår tid är C G Jungs teorier mer aktuella än någonsin eftersom samhället blivit allt mer egoistiskt, ytligt och kortsiktigt på bekostnad av mänsklig mognad, medkänsla och insikt.

   Hemsida

  • Clandestino Institut
  • Clandestino Institut är ett alternativt kultur- och utbildningsprojekt som drivs som ideell verksamhet i Göteborg. Genom ett brett internationellt nätverk av forskare, författare, konstnärer och kulturproducenter i vid bemärkelse förmedlas perspektiv på kunskap och kultur som sällan får det utrymme som de förtjänar vid universitet och insitutioner i Sverige. Metoden är konstområdesöverskridande med utgångspunkt i samtida litteratur, konst och musik. Vid sidan av föreläsningar, konstutställningar och konserter arrangeras Clandestino Festival årligen sedan 2003.

   Hemsida

  • Daidalos
  • Sedan starten 1982 har Bokförlaget Daidalos publicerat såväl klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga texter som viktiga bidrag till vår tids samhällsdebatt. Förlaget ger också ut böcker inom områden som historia, ekonomi, miljöfrågor, pedagogik och litterär essäistik. Och därtill en och annan egensinnig bilderbok. Daidalos har bland annat publicerat Hannah Arendt, Aristoteles, Zygmunt Bauman, Walter Benjamin, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Gro Dahle, Guy Debord, Franz Fanon, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Alf Hornborg, Arne Melberg, Seneca, Rebecca Solnit, Spinoza, Guy Standing och Harald Welzer.

  • Diadorim
  • Diadorim är ett förlag som har funnits sedan 2001, och har under den tiden gett ut 12 böcker (företrädesvis från Brasilien och Portugal); poesi, barnböcker, essäer och dramatik. Förlaget arrangerar evenemang med musik, poesi, utställningar och seminarier i samarbete med Kulturrådet, Brasiliens ambassad, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket i Göteborg och i Stockholm, Göteborgs universitet, ABF, Chalmers, Folkuniversitetet m fl. Diadorim driver även ett projekt som heter SFÄR. Där möts litteratur, musik, konst, filosofi och vetenskap.

  • Dixikon
  • Nättidskriften Dixikon är ett litteraturentusiastiskt projekt för den som vill läsa – och läsa om – böcker på andra språk än svenska och som intresserar sig för europeisk litteratur, kultur- och samhällsliv. På Dixikon skriver ett stort antal skribenter om utländsk litteratur och kultur. Här finns svenska artiklar om utländsk litteratur, kortare essäer och bloggar, recensioner från andra tidningar, notiser och information om utländska tidskrifter samt boktips. Tillsammans med Glänta och Ord&Bild sänder Dixikon poddradion kulturkvarten.se.

   Kontakt på Dixion är redaktör Per Brodén.

  • Dockhaveri förlag
  • Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. Dockhaveri vill delta i, berika och berikas av samtal som förs kring den samtida litteraturens politiska, sociala och estetiska villkor. Dockhaveri står för den skevande flickan, hennes variationer och kompanjoner och vill vara av betydelse för många skrivande, läsande och inte minst unga personer.

   I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

  • ETC Göteborg
  • Göteborgs nyaste lokala dagstidning!
   http://goteborg.etc.se/

  • Eyewitness.nu
  • Ger ut magasinet Eyewitness.nu, en reportagetidning med journalistisk och fotografisk inriktning. Eyewitness är engagerad i frågor som yttrandefrihet och pressfrihet och vill ge möjligheter till möten mellan alla som intresserar sig för läsning och litteratur, i detta fall med betoning på kontakter med internationella författare, journalister och fotografer. Är just nu igång med ett bokprojekt som kan bli aktuellt med workshop och samtalskvällar. (Assoc. medl.)

  • Filoprax
  • Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik praktiseras idag filosofi som enskilda samtal, kurser, workshops och föreläsningar. Grunden i vår verksamhet är orden: språket, tolkningen, översättningen. Vi tar oss an filosofiska texter, och texter filosofiskt. Filoprax utmaning just nu är att nästan ingen i Göteborg känner till filosofisk praxis.
   Filoprax ambition är att anordna filosofifestivaler och på sikt en internationell konferens. Men också: föreläsningar, panelsamtal och sokratiska samtal, högläsningar och releasefester, liksom att uppmärksamma Världsfilosofidagen. (assoc. medl.)

  • Föreningen Arbetarskrivare
  • Föreningen Arbetarskrivare bildades 1990. Föreningen är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Föreningens målsättning är dels att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition, dels uppmuntra varandra att gå vidare i skrivandet.

   Föreningens medlemmar skriver om arbetet och om livet som inte syns i vanliga medier annat än i undantagsfall. De skriver om arbete och kärlek, om samtal vid matbord och på arbetsplatser, om timanställningar och papperslöshet, om övertid för vissa och uppsägning för andra och om att inte kunna ta semester. Om att känna något av livets goda, om stunder av gemenskap och lycka.

   Föreningens huvudverksamheter består av att vartannat år trycka och distribuera en antologi med texter av föreningens medlemmar, ge ut och sprida tidskriften KLASS som kommer ut med fyra nummer per år, samt dela  ut ett stipendium en gång om året, i samband med årsmötet.

    

  • Författarcentrum Väst
  • Författarcentrum Väst omfattar Västra Götaland, Hallands och Värmlands län och har drygt 320 yrkesverksamma författare som medlemmar. Inom ramen för Författarförmedlingen förmedlas författarframträdanden i framförallt skolor och bibliotek. Föreningen arrangerar litterära evenemang för allmänheten, bland annat Forum för poesi och prosa – Sveriges ledande scen för uppläst litteratur. Föreningen driver även projekt, så som Romska berättelser i väst och nätverket Lost in migration och engagerar sig olika sätt i frågor med anknytning till litteratur; allt från yttrandefrihet till att värna om lokala bibliotek.

   Författarcentrum västs ordförande Carl Forsberg har länge varit med och drivit frågan om ett litteraturhus i Göteborg och satt 2014/15 som sekreterare i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

  • Förlagshuset
  • Förlagshuset är en sammanslutning av bokförlag som genom samarbete vill främja de mindre förlagens utveckling. Samarbetet underlättar för de mindre förlagen att möta branschens nya och skiftande villkor och ger möjlighet att dela gemensamma resurser. Medlemmarnas olika utgivning ger Förlagshuset en bred profil: skönlitteratur, poesi, facklitteratur, noter m.m. Förutom medlemsförlagen Bo Ejeby Förlag, Koloni förlag, Gavrilo förlag och Nätverkstan finns även redaktionerna för Bokförlaget Korpen och Tre Böcker Förlag i föreningens lokaler, belägna på våning 4 i Lagerhuset. Liksom tidningsredaktionerna för Lira Musikmagasin samt ETC Göteborg samt flera översättare, journalister och skribenter.

  • Glänta
  • Glänta är en tidskrift som, sedan 1993, kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Med oregelbundna mellanrum arrangerar Glänta dessutom samtal, föreläsningar, fester och annat. Tidskriften ingår i det europeiska nätverket Eurozine. Förlaget Glänta produktion drivs i tidskriftens anda, i bokens form. 

   Tillsammans med Ord & Bild och Dixikon publicerar Glänta podradion kulturkvarten.se.

  • Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
  • Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) är en ideell sammanslutning med målet att främja humanistisk bildning med utgångpunkt i den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har GFFP ordnat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier etc. Arrangemangens syftar till att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter samt undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur. GFFP har även börjat ge ut publikationer, senast En psykoanalytikers väg / Le cheminement d’un psychanalyste (2014) av Per Magnus Johansson.

   I Göteborgs litteraturhus har föreningen sina seminarieträffar samt releasefester. Med sitt medlemskap i Göteborgs litteraturhus är GFFP även intresserade av att utforska sin förenings utgångspunkter i förhållande till litterära verk.

   Kontakt är föreningens ordförande Tobias Wessely och ledamoten Evelina Johansson.

  • Göteborgs poesifestival
  • Göteborgs poesifestival har arrangerat en årlig festival sedan 1983. De har ett särskilt fokus på unga, arbetar utifrån teman och i olika typer av projektsamarbeten. Några exempel på teman: Kollektivitet (2011), Makt (2012), Orientering (2012). Sedan 2012 arbetar Göteborgs poesifestival inom ramen för ett översättningsprojekt där ett antal svenska poeter reser till olika länder och översätter poeter.
   Årets poesifestival sker i Göteborgs litteraturhus, sista helgen i oktober med temat Saudi/Bahrain.

   Arrnagörerna är Sofia Gräsberg och Linn Hansén.

  • Göteborgs Skrivarsällskap
  • Göteborgs Skrivarsällskap (GSS) är en förening för utövare och vänner av det skrivna ordet. Beskriver sig själva som” en härligt brokig samling av skrivintresserade på olika nivåer och med olika ambitioner” Bland medlemmarna finner man lyriker av varierande slag, novellister, romanförfattare, essäister och andra skrivande människor intresserade och aktiva inom teater och musik. Från personer, som för första gången plockat en dikt ur skrivbordslådan och läst upp den för andra till tämligen garvade skribenter.

   GSS organiserar litterra cafékvällar, skrivgrupper, författarsamtal med inbjudna gäster, kurser och responsgrupper och ger vartannat år ut en antologi med medlemmars alster.

  • Göteborgs Poetry Slam
  • Göteborgs Poetry Slam arrangerar tävlingar i scenpoesi och öppna scener, oftast på Musikens Hus, men tillfälligtvis även Bok- och Biblioteksmässan, Kulturkalaset och Vinterfestivalen. Föreningen är också en av två huvudarrangörer för poesifestivalen SM i Poetry Slam 2017 (tillsammans med Musikens Hus). Vi trycker också egna fanzines, har fanzineworkshops och bokbord på mässor och marknader.

   Göteborgs Poetry Slam har haft verksamhet sedan 2000 i Musikens Hus, och föreningen bildades hösten 2016.

  • Göteborgs Psykoterapi Institut
  • Göteborgs Psykoterapi Institut grundades1974 och erbjuder psykoterapi för vuxna, barn och ungdomar, par och familjer. De erbjuder också handledning både individuellt och i grupp samt bedriver utbildningsverksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö. I Göteborgs Litteraturhus anordnar de offentliga föreläsningar med gästande författare.

  • Hanaförlaget
  • Hanaförlaget bedriver litterär- och kulturellverksamhet genom publiciering av litteratur på kurdiska, persiska och svenska. Förlaget anordnar också litterära och kulturella aktiviter i form av poesiaftnar och litterära sammankomster, såsom en kurdisk poesifestival som en återkommande årlig evenemang. Hanaförlaget kommer att anordna olika litterära sammankomster över etniska och språkliga gränser med allas lika värde som grund. (Assoc. medl.)

  • Hammarkullen 365
  • Projektet Hammarkullen 365 startade 2010. Utifrån grundidén om alla människors lika värde och i övertygelsen om att kultur kan fungera som en motor söker projektet lyfta upp Hammarkullen genom att uppmärksamma det starka kulturutbud som finns i platsen. Bl a genom att sammanföra kulturarbetarna i området, såväl verksamma som de som tidigare jobbat inom kultur men idag av olika skäl inte är aktiva. Särskilt fokus läggs på verksamheter riktad till barn och ungdom i området samt att hitta nya samverkansformer för att utöka boendes delaktighet i områdets kulturliv.

   Projektledare är Gloria Esteban.

  • Judiska Salongen
  • Judiska Salongen är en ideell förening som startade 2019 med syftet att arrangera offentliga evenemang med judiskt tema inom litteratur, konst, teater, musik, film, dans och andra kulturområden. Läs mer på Föreningens facebooksida.

  • Korpen
  • Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet. Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman av författare som: Katarina Frostensson, Emma Goldman, Claes Hylinger, Magnus Hedlund, Johan Asplund, Dag Østerberg, Sartre, Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

   År 2011 startades satellitförlaget Korpen Koloni. Det drivs i dag självständigt, men har starka idémässiga band till den äldre Korpen.

    

  • Kraft Kulturproduktion
  • Kraft Kulturproduktion erbjuder föreläsningar om vad läsning är bra för,
   läscoaching, läsretreat, bokpresentationer. Läs mer på deras hemsida.

  • Kulturföreningen Caminho
  • Kulturföreningen Caminho

   Efter en lång tid av samarbete och partnerskap/ kulturutbyte med Mozambique, inom Göteborg stad och genom Sida, bildades Kulturföreningen Caminho år 2017. Föreningens syfte är att stödja och samarbeta med kulturföreningar och kulturinstitutioner i Mozambique inom områden som Community art, dokumentation av kvinnors berättelser, historier, presentationer av litteratur och kultur samt stöd och bokinsamlingsprojekt till bibliotek under uppbyggnad i Mozambique.

  • KulturUngdom
  • KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur. Föreningen arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom stödjer alla konstformer inklusive text/litteratur och har en kulturkonsulent som specifikt arbetar med konstformen text.

   KulturUngdom arbetar efter grundsatsen av och med unga personer, vilket innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på unga personers egna initiativ, genom unga personers deltagande i arrangemang och projekt och genom unga personers skapande och konstnärliga utförande.

  • Kvinnofolkhögskolans elevrepresentantgrupp
  • Kvinnofolkhögskolan bedriver bland annat skrivarkurser så som den litteraturvetanskapliga Your Silence Will Not Protect You, fortsättningskursen Skriv om ditt liv samt kursen Feministiskt fokus – med fokus på filmaktivism.

   Som exempel är Your Silence Will Not Protect You en distanskurs på kvartsfart där transpersoner och kvinnor deltar. Kursens huvudfokus ligger på skönlitterärt skrivande, demokratiska samtal om text utifrån intersektionella frågeställningar samt litteraturhistoriska studier och kretsar kring fyra teman: födelse, skratt, monster och sinnen.

   Skrivarkursernas folkbildande verksamhet med litteraturen och skrivandet i fokus utifrån ett intersektionellt perspektiv passar Göteborgs Litteraturhus plattform som handen i handsken.

    

  • Lindelöws förlag
  • Lindelöws förlag startade 1989 och är ett göteborgsförlag som ger ut skönlitteratur, biografier och reportageböcker. Pocket ger också förlaget ut, till exempel Joseph Conrads klassiker ”Mörkrets hjärta” och Matti Rönkäs Helsingfors-noir ”Med en mördares ansikte”. Exempel på författare som givits ut de senaste åren är: Tomas Espedal, Aino Trosell, Joseph Conrad, Karin Boye, Eduardo Galeano, Heinrich Böll, Margaret Mazzantini, Evert Taube, Edward Bunker, John Fante och Charles Bukowski. Lindelöws presenterar även debutanter och introducerar översatt litteratur. Via hemsidan driver de även bokklubbarna Folkboken och Bokstödet.

   Kontakt på förlaget är Tomas Lindelöw

  • Merci Poesi
  • Sedan i början av 2000-talet har Merci poesi arrangerat en internationell poesifestival i Göteborg. Under en helg om året bjuder Merci poesi in till en festival som på olika språk blandar poesi, musik och samtal. Ali Naderi är arrangör och för föreningens räkning har Namdar Nasser suttit som ledamot i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

   I Göteborgs litteraturhus har Merci poesi förutom poesifestival en idé om att arrangera kulturutbyten t ex mellan i utbytesstudenter, studenter från utlandet och boende i Göteborg och även arrangera program där olika konstarter möts över genregränser.

  • Meänmaa
  • Meänmaa är en delvis meänkielispråkig kulturtidskrift. Den startade sin utgivning 2009 och erhöll tidskriftsstöd från Statens kulturråd. Tidskriften utgavs det första året med namnet Meänmaan aviisi, men har från 2010 ändrat till detta namn. Från och med 2015 har tidskriften varit en renodlad kulturtidskrift. Tidskriften utkommer med 4 nummer per år och innehåller framförallt skönlitterära texter på meänkieli och svenska. Innehållet består delvis av nya texter, delvis av äldre texter som har översatts till meänkieli. Ansvarig utgivare är författaren Bengt Pohjanen. Tidskriften ägs av föreningen Meänmaa, och dess redaktion består sedan våren 2018 av Erik Kuoksu, Johan Sammelin, Meri Alarcon och Ralf Rotmalm.

  • Nätverkstan
  • Nätverkstan startade 1996 och är en fristående aktör i kulturlivet som bedriver utbildning, genomför projekt och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Genom Medialab tillhandahålls arbetsstationer för dem som arbetar med digital publicering. Ekonomitjänst hjälper kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering. Yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan examinerar varje år runt 30 kulturprojektledare.

   Nätverkstans VD Lotta Lekvall sitter i styrelsen för Göteborgs litteraturhus som vice ordförande och Nätverkstans David Karlsson sitter i valberedningen. I Göteborgs litteraturhus vill Nätverkstan arrangera samtal och föreläsningar med anknytning till kulturpolitik samt bereda plats för Kulturverkstans studenters offentliga seminarier och arbeten.

  • Offside press AB
  • Offside press AB (Magasinen Filter, Offside och Hunger)

   Offside press AB grundades år 2000 i Göteborg och samma år kom första numret av fotbollsmagasinet Offside. Numera huserar man även systermagasinen Filter (2008) och Hunger (2013). De tre magasinen bygger på ett koncept där nyfikenheten leder väg och goda berättelser, långa intervjuer och granskande reportage och samtidsspaningar utgör grunden.

   Offside press AB har även givit ut böcker som 438 dagar av Martin Schibbye och Johan Persson och Löparens hjärta av Markus Torgeby.

   Kontakt är VD och ansvarig utgivare Tobias Regnell.

  • Ord&Bild
  • I 124 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik, kritik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Tidskriften grundades 1892 av Karl Wåhlin. Idag är Ord&Bild en oberoende radikal tidning och Sveriges äldsta kulturtidskrift.

   Redaktörer för Ord&Bild är sedan 2016 Ann Ighe och Marit Kapla.

   I Göteborgs Litteraturhus vill Ord&Bild dels bjuda in till releasefester men också arrangera program som blir en förlängning av tidskriftsnumrens teman och dess verkan och funktion i offentligheten.

  • Ordverkstan
  • Ordverkstan är en del av handelsbolaget FINEUS som drivs av skådespelaren Henric Holmberg och Therese Finné Holmberg, producent. Ordverkstan är ett program Henric Holmberg hittat på och drivit i tio år på Göteborgs Stadsteater. Det är uppbyggt av ett urval dikter som Henric Holmberg tillsammans med studenter på teaterlinjen på HSM arbetar med inför publik. Studenterna har fått dikter i förväg och det diskuteras olika sätt att framföra texten och man undersöker hur den uppfattas.

  • Poesiwerken
  • Poesiwerken är ett nätverk av kulturutövare med litterär inriktning som i olika konstellationer arrangerar events, workshops, skriv- och bokcirklar samt happenings. Vårt syfte är att nå ut till en bred allmänhet. De vill skapa delaktighet och medverka till en inkluderande scen med låga trösklar. En scen där människor inte bara tittar och lyssnar utan även själva får chansen att delta. Exempel på Poesiwerkens verksamhet är: metaforbrottning, releasefester, läsecirklar, dagboksuppläsningskvällar och översättarworkshop.

   Kontaktperson för Poesiwerken är Louise Halvardsson

  • Publicistklubben
  • Publicistklubben bildades 1874. Skillnaden mellan den tidens tidningsutgivning och dagens intensiva medieflöden är enorm. Just därför är det viktigt att bära traditionen vidare – att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten.

   Det gör vi genom att ordna debatter och utfrågningar, också om kontroversiella ämnen som svider och engagerar. Yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige framstår som självklara rättigheter, men de är inte av naturen givna. De har vunnits, bit för bit, genom århundraden av politiska strider, och de måste ständigt försvaras.

   Tillsammans med Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet vill vi bredda och stärka den etiska självregleringen. Vi vill gå från dagens PO (Allmänhetens pressombudsman) och PON (Pressens opinionsnämnd) till en Medieombudsman där alla medier; press, radio, tv och webb kan bedömas på samma sätt.

   Publicistklubben är en ideell organisation utan anställda. Vi står varken på fackets eller arbetsgivarnas sida. Vi fungerar som remissinstans i medierelaterade frågor.

   Läs mer på Publicistklubbens hemsida.

    

  • Selma Lagerlöf-sällskapet
  • Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. I stadgarna fastslogs, att sällskapets syfte var att befordra och om möjligt understödja forskning om Selma Lagerlöf, att utge skrifter om henne och tillvarata och till Kungliga Biblioteket, där arkivet över Mårbacka förvaras, överlämna handskrifter, brev etc., som kan belysa hennes liv och författarskap.

   Under senare år har sällskapet lagt allt större vikt vid att försöka sprida kännedomen om Selma Lagerlöfs verk till nya läsare, till exempel genom att erbjuda föredrag hos olika föreningar, ordna lokala Selma Lagerlöf-arrangemang etc. I detta sammanhang kan det stipendium nämnas, som den tidigare ordföranden Karin Söder instiftade 2009.

  • Seriöst Förlag
  • Seriöst Förlag är ett bokförlag som startades 2008 och drivs av Elin Johansson. Läs mer här

  • Skrift
  • Skrift är ett samarbete mellan författarna Mattias Hagberg och Martin Engberg och ägnar sig åt att reflektera över skrivandets praktiker och villkor. Skrift är i sig en undersökning av hur ett författarskap kan organisera sig i ett föränderligt kulturlandskap och dra nytta av ett samarbete med andra, av såväl intellektuella som försörjningsmässiga skäl. För en längre programförklaring se

   I allt Skrift gör är författarskapet en utgångspunkt och tanken att – eller hur – en praktik (författandet) kan överföras till en annan praktik (t.ex. i konkreta frågeställningar till litteraturen som diskuteras med andra författare). Vi har redan arrangerat ett par samtal på Göteborgs Litteraturhus scen och tänker att vi även i fortsättningen, på olika sätt, ska kunna bidraga med fler inslag på Litteraturhuset, i första hand publika.

   (associerad medlem)

  • Spittoon Gothenburg
  • Gothenburg’s monthly event full of writers, poets, tricksters, and arsonists ready to rock your socks every last Thursday of the month. Read more here!

  • Svenska Afghanistankommittén
  • Svenska Afghanistankommittén startade som en politisk opinionsbildande organisation som reaktion på Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan julen 1979. Organisationen var inspirerad av den tidigare Vietnamrörelsen och samlades under huvudparollen ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Efter ett par år började organisationen även att förmedla utvecklingsbistånd in i Afghanistan och har sedan utvecklats till en av de största och främsta av internationella NGO som arbetar i Afghanistan och har kontinuerligt drivit ett framgångsrikt arbete där under nu drygt 30 år. Arbetet fokuserar på fyra områden; skolor och undervisning, rehabilitering av funktionshindrade, sjuk och hälsovård och byutveckling, t.ex. vattenförsörjning och jordbruksutveckling. Arbetet i Afghanistan bedrivs huvudsakligen av afghanerna själva. Organisationen har ca. 6 000 anställda i Afghanistan och utgör vid sidan om staten den störste arbetsgivaren i Afghanistan. Förutom allt (opinions)bildande och biståndsverksamhet anordnar SAK även kulturella arrangemang så som presentationer av afghanistanska författare, fotoutställningar och filmvisning.

   I lokalkommittén planerar att göra en insats för de många afghanska flyktingar som kommit till Sverige. Vi har redan hjälpt en flyktingpojke att formulera sig på svenska om sin historia, vilket resulterade i en artikel av honom som publicerades på svt/opinion. Vi har också med utgångspunkt från ett material som tagits fram av Migrantinstitutet planerat för studiecirkel om svensk folkrörelse och demokratifrågor som ett led i att öka förståelsen hos nytillkomna afghanska medlemmar för hur SAK utvecklats och arbetar. Vi planerar just nu att besöka boenden för unga flyktingar och ge information om SAK och svenska samhällsförhållanden och i nästa steg försöka skapa en mötesplats för ungdomar och där utveckla en verksamhet utifrån deras intresse t.ex. skrivande eller bildskapande. För sådant vore Litteraturhuset en utmärkt plats.

  • Svenska PEN
  • Svenska PEN grundades 1922 och är en sammanslutning av författare, journalister, översättare, förläggare och andra verksamma inom det litterära fältet. Huvudsyftet för PEN är att verka för yttrandefrihet och för fängslade och förföljda författares och skribenters frihet och rättigheter.

   Svenska PEN, som verkar ideellt, har en stark tradition och vana att arrangera uppläsningar, debatter och föreläsningar och har ett stort kontaktnät inom den litterära världen även internationellt. Något som kommer att märkas på Göteborgs Litteraturhus scen.

    

  • Sveriges Författarförbund
  • Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för författare och litterära översättare med drygt 3000 medlemmar och har funnits sedan 1893. Förbundet arbetar med att nå ut mer med sin verksamhet utanför Stockholm. Under det senaste året har man haft litterära framträdanden, kurser och fackliga möten i t ex Umeå, Malmö, Nässjö, Växjö och Göteborg och driver också sin kampanj ”Ordet är fritt-men inte gratis” bland annat genom att hålla medlemsmöten på olika håll i landet. Genom samtalsforumet Fyren, strävar förbundet efter att möta och organisera yngre författare och översättare.

  • Teg publishing
  • Teg Publishing är ett bokförlag, skivbolag och medieproduktionsbolag som producerar och publicerar böcker, musik, film och poddradio sedan 2010. Läs mer här.

  • Textival
  • Tex­tival är en litterär aktör, en ide­ell förening som verkar de i Västra Götalandsregionen och Göteborg. De rik­tar sig till för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, lit­te­rärt ori­en­te­rade för­e­ningar, dess använ­dare och ivrare. Textival mani­fe­ste­rar sig tydligast genom den årliga lit­te­ra­tur­fes­ti­valen men arran­ge­rar, pro­du­ce­rar och med­ver­kar även i en mängd olika pro­jekt och sam­man­hang. Textival besö­ker bib­li­o­tek, konst­hal­lar, fes­ti­va­ler, glän­tor, gal­le­rier och andra plat­ser där de tvär­kul­tu­rellt strä­var efter att skapa nya for­mer för hur, var och när lit­te­ra­tur kan synas och höras.

    

  • Thorén & Lindskog
  • Thorén & Lindskog är ett bokförlag som ger ut skönlitteratur, såväl i översättning från framförallt tyskan, som av svenska författare.
   Hemsida

  • Tidskriftsverkstaden i Väst
  • Tidskriftsverkstaden i Väst (TVV) har sedan starten 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Från att från början framför allt varit en kollektiv teknikresurs har verksamheten – i takt med att datortekniken blivit mer allmänt tillgänglig – mer flyttat fokus mot utbildning och handledning kring tidskriftproduktion samt marknadsföring, information och debatt av/om tidskrifter.

   TVV är en del Nätverkstan Medielab vars lokaler, tekniska utrustning och personal är tillgänglig för medlemmarna.

    

  • Una förlag
  • Una Förlag grundades 2007 och ger ut i första hand skönlitteratur på bosniska och svenska.

  • Wikimedia Sverige
  • Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Som experter på Wikipedia hjälper de lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material samt stödjer de frivilliga som gör Wikipedia.

   En halv miljard människor använder Wikipedia varje månad, men bara 1 av 10 som skriver är kvinnor. Och artiklar om kvinnor är för få! Det försöker Wikimedia ändra på genom bedriva verksamhet där intresserade bjuds in att skriva på Wikipedia och försöka förbättra artiklar om litteratur med anknytning till kvinnor. Mer information på http://kvinnligahuvudpersoner.se.

   Varje tisdag 13–17 i Göteborg Litteraturhus

  • Winter Word Festival
  • Winter Word Festival är en årlig festival för ordet i alla former blandat med musik, performance-artister, konst, film, kultur för barn, happenings, dans och workshops. Den startade år 2008 och äger rum i Strömstad sista helgen i februari. Winter Word Festival blandar lokala och internationella gäster med prisutdelningar och show, glitter och glamour.

   Winter Word Festival vill utveckla festivalen så att gästande författare fortsätter till Göteborg och framträder på Göteborgs Litteraturhus. På så sätt förlängs festivalen både i tid och geografiskt.

   Kontaktperson är Gunilla Sandin.

    

  • Västra Frilansklubben
  • Västra Frilansklubben är en fackförening för frilansjournalister som jobbar med arbetsrättsliga frågor, fortbildning och opinionsbildning. Yttrandefrihets- och demokratifrågor är centrala begrepp i all deras verksamhet.

   Västra Frilansklubben vill främja och stärka fokus på yttrandefrihets- och demokratifrågor – lokalt, nationellt och globalt.