Göteborgs Litteraturhus

MedlemskapHyra Göteborgs Litteraturhus | Våra medlemmar

Om oss

Den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus har som syfte att verka för litterär bildning i Göteborg. Helt enkelt vara ett ställe dit man går om man tycker om att läsa och skriva eller är engagerad i de ämnen vi tar upp i våra programpunkter. Föreningens verksamhetsplattform och stadgar finns att läsa här.

Göteborgs Litteraturhus tar vara på allmänhetens litterära intresse och engagemang och vill vara ett litterärt centrum för hela staden. Göteborgs Litteraturhus är en scen där ambitiös – etablerad såväl som oetablerad – litteratur, ny litteratur och nya läsningar av äldre litteratur eller litteratur utan självklart utrymme på befintliga scener och kultursidor får ta plats och möta offentligheten. Programmet – som läggs av medlemmar, konstnärlig ledare och olika tillfälliga gäster – går på tvärs genom genrerna och korsar också formerna för hur de här genrerna presenteras offentligt.

Göteborgs Litteraturhus ger alltså stora möjligheter för människor i och omkring Göteborg att ta del av och delta i föreningens offentliga program; men också påverka och forma det. Det innebär att en person som till exempel sitter i publiken ena kvällen kan arrangera en uppläsning nästa kväll och dagen därpå använda vårt öppna kontor.

Göteborgs Litteraturhus ligger i Lagerhuset, nära Järntorget i Göteborg, med ungdomskulturhuset Frilagret med kafé som närmaste granne. På markplan ligger även restaurang Lagerhuset med tillhörande stor uteservering. På våning tre och fyra i samma hus har en mängd tidskrifter, förlag, översättare, journalister och andra viktiga kulturaktörer sina kontor.

Göteborgs Litteraturhus samarbetar med Folkuniversitetet, Litterär gestaltning på Akademin Valand, Institutionen för Kultur och Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet samt med Kultur i Väst.

Föreningens medlemmar består av 49 organisationer med litterära syften och föreningen har två anställda; en verksamhetsledare och en konstnärlig ledare på 50% vardera.

Historik

Lagerhuset i Göteborg har sedan 90-talet varit en arbetsplats för förlag, tidskriftsredaktioner, frilansande journalister, översättare och kulturarbetare. Idén om ett litteraturhus har vuxit fram under lång tid och 2013 sammanföll flera saker som gjorde det möjligt att göra idén till verklighet. En rymlig och vacker lokal på bottenplan av Lagerhuset blev ledig, Göteborgs Stadsbibliotek var i behov av en extern scen på grund av ombyggnationer och aktörerna i Lagerhuset hade arbetat fram ett konkret förslag på hur ett litteraturhus kunde drivas. Lösningen blev att Göteborgs stadsbibliotek startade upp sin tillfälliga verksamhet ”Litteraturhuset Göteborg” i väntan på ombyggt bibliotek. När det nya stadsbiblioteket var klart, sommaren 2014, flyttade Göteborgs stadsbibliotek ut och den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus bildades och flyttade in.

Styrelsen för Göteborgs Litteraturhus:

Ordförande: Inger Eide-Jensen
Vice ordförande: Nino Mick
Kassör: Anders Teglund
Sekreterare: Margareta Lundberg Rodin
Ledamot: vakant
Suppleant: Nils Olsson
Suppleant: Sofie Jansson

Medlemskap

Medlem kan en organisation eller annan juridisk person bli som delar föreningens målsättning. Beslut om medlemskap fattas av föreningens medlemsmöte som hålls i mars och i september. Avgiften är 1 000 kr per år och ger rätt att använda lokalen för litterära arrangemang utan kostnad.

Möjlighet finns också att ansöka om att bli associerad medlem. Detta kan sökas av grupper, nätverk eller projekt som inte är en juridisk person men som vill delta i föreningens arbete utifrån den gemensamma programförklaringen. Associerad medlem saknar rösträtt i föreningen men kan nyttja lokalen på samma sätt som en medlem. Medlemsavgiften gäller helår (dvs mars- mars eller sept – sept).

Nästa deadline för ansökan om medlemskap är 1 feb 2018. Beslut om medlemskap fattas vid årsmöte i mars och medlemsmöte i september.

Ansökan om medlemskap (alternativt associerat medlemskap) i föreningen sker genom att de tre frågor nedan besvaras kort i mejl till oss:

 1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om ett sådant finns.
 2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens verksamhetsplattform?
 3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra?

Hyra Göteborgs Litteraturhus?

Göteborgs litteraturhus kan hyras av privatpersoner, föreningar, organisationer, företag för en kostnad av 750 (releasefester) alt. 1 500 kronor för kväll eller halvdag, och 3 000 för en hel dag. I första hand gäller detta bokningar för kulturella arrangemang, konferenser, årsmöten, kurser m.m och som har litterär anknytning eller som kan relateras till föreningens programförklaring och stadgar. Lokalen rymmer 120 personer men passar precis lika bra för sällskap mellan 10-80 personer. Scen, projektor, PA finns (fem mikrofoner varav en trådlös och en mygga), liksom stort konferensbord, toaletter och pentry med kaffekokare och kylskåp. Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol eller permobil. Kafé Frilagret erbjuder bra priser för den som vill ha catering, i första hand fika (kaffe, kaka, frallor etc).

 • Här kan du läsa vår bokningspolicy.
 • Checklista inför extern kommunikation av offentliga arrangemang på Göteborgs Litteraturhus hämtar du HÄR
 • Göteborgs Litteraturhus logga laddar du ner HÄR

 

För frågor kontakta info@goteborgslitteraturhus.se.

Våra medlemmar


  • Alastor Press
  • Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastorger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar.

  • Arena Idé
  • Arena Idé vill vrida opinionsbildningen i en annan riktning och lyfta in frågor och en verklighetsbeskrivning somi dag saknas. De vill undersöka samtiden och påverka vår framtid. Arena Idé verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet och vill stimulera en framtidsinr iktad samhällsdebatt och verka för ett debattklimat präglat av ömsesidig respekt och dialog. De ger ut rapporter, böcker och skrifter samt anordnar seminarier och debatter.

   Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Till Arena Idé är ett vetenskapligt, ett fackligt, ett juridiskt och ett ekonomiskt råd knutet.

  • Autor
  • Autor är en ideell förening med syftet att bedriva bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie, publicerar nätbaserade texter under rubriken Autor eter, eller verkar i samtalsform i Autor akt Föreningen har uppstått i nära anslutning till författarutbildningen Litterär gestaltning, numera vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, men är ekonomiskt och administrativt en från universitetet helt fristående verksamhet.

   Kontakt på Autor är ordförande Helena Fagertun, som även är redaktör för tidskriften Provins.

    

  • Bab al Shams (Solens port)
  • Bab al Shams är en kulturförening vars syfte är att skapa en plattform för palestinska konstutövare i Sverige. Föreningen skall skapa kulturaktiviteter för alla åldersgrupper och skapa möten mellan dessa sinsemellan och med övriga i det svenska samhället. Vi vill också bidra till att integration mellan palestinska kulturarbetare i Sverige och andra kulturutövare stärks.

   Bab al Shams ordnar events, seminarier och föreläsningar som ger ökad kunskap om frågor som rör palestinsk kultur, däribland litteratur, och situationen för kulturarbetare i Sverige med palestinsk bakgrund.

  • Bengt Anderberg-sällskapet
  • Föreningen Bengt Anderberg-sällskapet syftar till att öka intresset för författaren Bengt Anderberg och hans verk. Bengt Anderberg var en mångsidig författare och verkade som naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare och översättare och som dessutom skrev en mängd artiklar i BLM, Expressen med flera. I Göteborgs litteraturhus vill sällskapet arrangera litterära program kring Bengt Anderberg och andra närliggande författare som verkat och verkar i samman anda.

   Margareta Lundberg-Rodin är sekreterare i Göteborgs litteraturhus styrelse och medlem i Bengt Anderberg-sällskapet.

  • Bo Ejeby förlag
  • Bo Ejeby Förlag startades 1991 och publicerar huvudsakligen böcker om musik: bland annat av Igor Stravinskij och Peter Bastian, om The Beatles och Erik Satie, om svensk rock och Putte Wickman. Några musikaliska läroböcker: om visharmonisering, om jazzpianospel och om metodik för sång- och instrumentalpedagoger. Vissamlingar av bland andra Olle Adolphson, Allan Edwall och Stefan Forssén. Dessutom ger Bo Ejeby Förlag ut körnoter och är återförsäljare av musiklitteratur, noter och cd-skivor.

   Förläggare Bo Ejeby har 2014-2015 varit suppleant i styrelsen.

  • CG Jungföreningen i Göteborg
  • en förening som i samarbete med Jungstiftelsen och vår systerförening i Stockholm, verkar för att sprida C G Jungs teorier och skrifter.

   Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus Lokaler på Drottningggatan 30.

   I vår tid är C G Jungs teorier mer aktuella än någonsin eftersom samhället blivit allt mer egoistiskt, ytligt och kortsiktigt på bekostnad av mänsklig mognad, medkänsla och insikt.

   Hemsida

  • Children of the Horn
  • Children of the horn är en välgörenhetsorganisation med fokus på Östafrika som anordnar föreläsningar och event kring en insamling till länder som Somalia , Kenya , Djibouti och Etiopien.

   I föreningens stadgar står det att vi enbart bidrar till föreningar/organisationer/institutioner med goda intentioner att förstärka och förbättra situationer för kvinnor i nöd, företagsamhet, hälsa och utbildning. Vi vill bidra med unga röster och tankar och visa, främst andra unga kvinnor, hur viktigt det är att utbilda varandra och se till att ens drömmar, stora som små, kan bli sanna.
   (Associerad medlem)

  • Clandestino Institut
  • Clandestino Institut är ett alternativt kultur- och utbildningsprojekt som drivs som ideell verksamhet i Göteborg. Genom ett brett internationellt nätverk av forskare, författare, konstnärer och kulturproducenter i vid bemärkelse förmedlas perspektiv på kunskap och kultur som sällan får det utrymme som de förtjänar vid universitet och insitutioner i Sverige. Metoden är konstområdesöverskridande med utgångspunkt i samtida litteratur, konst och musik. Vid sidan av föreläsningar, konstutställningar och konserter arrangeras Clandestino Festival årligen sedan 2003.

   Hemsida

  • Daidalos
  • Sedan starten 1982 har Bokförlaget Daidalos publicerat såväl klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga texter som viktiga bidrag till vår tids samhällsdebatt. Förlaget ger också ut böcker inom områden som historia, ekonomi, miljöfrågor, pedagogik och litterär essäistik. Och därtill en och annan egensinnig bilderbok. Daidalos har bland annat publicerat Hannah Arendt, Aristoteles, Zygmunt Bauman, Walter Benjamin, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Gro Dahle, Guy Debord, Franz Fanon, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Alf Hornborg, Arne Melberg, Seneca, Rebecca Solnit, Spinoza, Guy Standing och Harald Welzer.

  • Dixikon
  • Nättidskriften Dixikon är ett litteraturentusiastiskt projekt för den som vill läsa – och läsa om – böcker på andra språk än svenska och som intresserar sig för europeisk litteratur, kultur- och samhällsliv. På Dixikon skriver ett stort antal skribenter om utländsk litteratur och kultur. Här finns svenska artiklar om utländsk litteratur, kortare essäer och bloggar, recensioner från andra tidningar, notiser och information om utländska tidskrifter samt boktips. Tillsammans med Glänta och Ord&Bild sänder Dixikon poddradion kulturkvarten.se.

   Kontakt på Dixion är redaktör Per Brodén.

  • Dockhaveri förlag
  • Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. Dockhaveri vill delta i, berika och berikas av samtal som förs kring den samtida litteraturens politiska, sociala och estetiska villkor. Dockhaveri står för den skevande flickan, hennes variationer och kompanjoner och vill vara av betydelse för många skrivande, läsande och inte minst unga personer.

   I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

  • ETC Göteborg
  • Göteborgs nyaste lokala dagstidning!
   http://goteborg.etc.se/

  • Eyewitness.nu
  • Ger ut magasinet Eyewitness.nu, en reportagetidning med journalistisk och fotografisk inriktning. Eyewitness är engagerad i frågor som yttrandefrihet och pressfrihet och vill ge möjligheter till möten mellan alla som intresserar sig för läsning och litteratur, i detta fall med betoning på kontakter med internationella författare, journalister och fotografer. Är just nu igång med ett bokprojekt som kan bli aktuellt med workshop och samtalskvällar. (Assoc. medl.)

  • Filoprax
  • Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik praktiseras idag filosofi som enskilda samtal, kurser, workshops och föreläsningar. Grunden i vår verksamhet är orden: språket, tolkningen, översättningen. Vi tar oss an filosofiska texter, och texter filosofiskt. Filoprax utmaning just nu är att nästan ingen i Göteborg känner till filosofisk praxis.
   Filoprax ambition är att anordna filosofifestivaler och på sikt en internationell konferens. Men också: föreläsningar, panelsamtal och sokratiska samtal, högläsningar och releasefester, liksom att uppmärksamma Världsfilosofidagen. (assoc. medl.)

  • Författarcentrum
  • Författarcentrum Väst omfattar Västra Götaland, Hallands och Värmlands län och har drygt 320 yrkesverksamma författare som medlemmar. Inom ramen för Författarförmedlingen förmedlas författarframträdanden i framförallt skolor och bibliotek. Föreningen arrangerar litterära evenemang för allmänheten, bland annat Forum för poesi och prosa – Sveriges ledande scen för uppläst litteratur. Föreningen driver även projekt, så som Romska berättelser i väst och nätverket Lost in migration och engagerar sig olika sätt i frågor med anknytning till litteratur; allt från yttrandefrihet till att värna om lokala bibliotek.

   Författarcentrum västs ordförande Carl Forsberg har länge varit med och drivit frågan om ett litteraturhus i Göteborg och satt 2014/15 som sekreterare i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

  • Förlagshuset
  • Förlagshuset är en sammanslutning av bokförlag som genom samarbete vill främja de mindre förlagens utveckling. Samarbetet underlättar för de mindre förlagen att möta branschens nya och skiftande villkor och ger möjlighet att dela gemensamma resurser. Medlemmarnas olika utgivning ger Förlagshuset en bred profil: skönlitteratur, poesi, facklitteratur, noter m.m. Förutom medlemsförlagen Bo Ejeby Förlag, Koloni förlag, Gavrilo förlag och Nätverkstan finns även redaktionerna för Bokförlaget Korpen och Tre Böcker Förlag i föreningens lokaler, belägna på våning 4 i Lagerhuset. Liksom tidningsredaktionerna för Lira Musikmagasin samt ETC Göteborg samt flera översättare, journalister och skribenter.

  • Glänta
  • Glänta är en tidskrift som, sedan 1993, kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Med oregelbundna mellanrum arrangerar Glänta dessutom samtal, föreläsningar, fester och annat. Tidskriften ingår i det europeiska nätverket Eurozine. Förlaget Glänta produktion drivs i tidskriftens anda, i bokens form. 

   Tillsammans med Ord & Bild och Dixikon publicerar Glänta podradion kulturkvarten.se.

  • Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi
  • Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) är en ideell sammanslutning med målet att främja humanistisk bildning med utgångpunkt i den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har GFFP ordnat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier etc. Arrangemangens syftar till att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter samt undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur. GFFP har även börjat ge ut publikationer, senast En psykoanalytikers väg / Le cheminement d’un psychanalyste (2014) av Per Magnus Johansson.

   I Göteborgs litteraturhus har föreningen sina seminarieträffar samt releasefester. Med sitt medlemskap i Göteborgs litteraturhus är GFFP även intresserade av att utforska sin förenings utgångspunkter i förhållande till litterära verk.

   Kontakt är föreningens ordförande David Arvidsson och ledamoten Fanny Fredriksson.

  • Göteborgs poesifestival
  • Göteborgs poesifestival har arrangerat en årlig festival sedan 1983. De har ett särskilt fokus på unga, arbetar utifrån teman och i olika typer av projektsamarbeten. Några exempel på teman: Kollektivitet (2011), Makt (2012), Orientering (2012). Sedan 2012 arbetar Göteborgs poesifestival inom ramen för ett översättningsprojekt där ett antal svenska poeter reser till olika länder och översätter poeter.
   Årets poesifestival sker i Göteborgs litteraturhus, sista helgen i oktober med temat Saudi/Bahrain.

   Arrnagörerna är Sofia Gräsberg och Linn Hansén.

  • Göteborgs Skrivarsällskap
  • Göteborgs Skrivarsällskap (GSS) är en förening för utövare och vänner av det skrivna ordet. Beskriver sig själva som” en härligt brokig samling av skrivintresserade på olika nivåer och med olika ambitioner” Bland medlemmarna finner man lyriker av varierande slag, novellister, romanförfattare, essäister och andra skrivande människor intresserade och aktiva inom teater och musik. Från personer, som för första gången plockat en dikt ur skrivbordslådan och läst upp den för andra till tämligen garvade skribenter.

   GSS organiserar litterra cafékvällar, skrivgrupper, författarsamtal med inbjudna gäster, kurser och responsgrupper och ger vartannat år ut en antologi med medlemmars alster.

  • Göteborgs feministiska nätverk
  • Göteborgs Feministiska Nätverk är en partipolitiskt obunden förening som arbetar för feminism, folkbildning och samverkan i Göteborgsområdet. Vi arrangerar föredrag, workshops, panelsamtal, läsecirklar och föreställningar som är öppna för allmänheten, samt har interna möten en gång i månaden.
    
   Varje år i oktober arrangerar vi Feministiskt Forum GBG. De senaste tre åren har vi varit på Frilagret och Litteraturhuset. Under Feministiskt Forum bjuder vi in ett trettio-tal föreningar, grupper, forskare, aktivister och konstnärer som på något sätt arbetar med feminism, för att hålla publika föreläsningar, workshops, och uppläsningar. Exempel på punkter som har medverkat är serietecknaren Linn Hansén, Allt är möjligt mediakritiskt nätverk, och Golvet glappar normkritisk barnteater. Under Forum har vi också ett antal bokbord med försäljning av feministisk och politisk litteratur.

  • Göteborgs Poetry Slam
  • Göteborgs Poetry Slam arrangerar tävlingar i scenpoesi och öppna scener, oftast på Musikens Hus, men tillfälligtvis även Bok- och Biblioteksmässan, Kulturkalaset och Vinterfestivalen. Föreningen är också en av två huvudarrangörer för poesifestivalen SM i Poetry Slam 2017 (tillsammans med Musikens Hus). Vi trycker också egna fanzines, har fanzineworkshops och bokbord på mässor och marknader.

   Göteborgs Poetry Slam har haft verksamhet sedan 2000 i Musikens Hus, och föreningen bildades hösten 2016.

  • Hanaförlaget
  • Hanaförlaget bedriver litterär- och kulturellverksamhet genom publiciering av litteratur på kurdiska, persiska och svenska. Förlaget anordnar också litterära och kulturella aktiviter i form av poesiaftnar och litterära sammankomster, såsom en kurdisk poesifestival som en återkommande årlig evenemang. Hanaförlaget kommer att anordna olika litterära sammankomster över etniska och språkliga gränser med allas lika värde som grund. (Assoc. medl.)

  • Hammarkullen 365
  • Projektet Hammarkullen 365 startade 2010. Utifrån grundidén om alla människors lika värde och i övertygelsen om att kultur kan fungera som en motor söker projektet lyfta upp Hammarkullen genom att uppmärksamma det starka kulturutbud som finns i platsen. Bl a genom att sammanföra kulturarbetarna i området, såväl verksamma som de som tidigare jobbat inom kultur men idag av olika skäl inte är aktiva. Särskilt fokus läggs på verksamheter riktad till barn och ungdom i området samt att hitta nya samverkansformer för att utöka boendes delaktighet i områdets kulturliv.

   Projektledare är Gloria Esteban.

  • Kabusa
  • Kabusa Böcker är Västsveriges största allmänutgivande förlag. Namnet Kabusa är taget från en plats i sydligaste Sverige där förlaget startade i början av 2000-talet. Kabusa Böcker ger ut såväl svensk som översatt skönlitteratur för vuxna och barn, deckare, fack- och presentböcker. Bara under våren 2015 ger förlaget ut 16 böcker. Inom förlagsgruppen finns också Styxx Fantasy, Kopparmärra och Charlie by Kabusa.

   I Göteborgs litteraturhus vill Kabusa bland annat starta en programserie på dagtid för barn.

   Kontakt på förlaget är Kerstin Aronsson.

  • Korpen
  • Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet. Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman av författare som: Katarina Frostensson, Emma Goldman, Claes Hylinger, Magnus Hedlund, Johan Asplund, Dag Østerberg, Sartre, Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

   År 2011 startades satellitförlaget Korpen Koloni. Det drivs i dag självständigt, men har starka idémässiga band till den äldre Korpen.

    

  • KulturUngdom
  • KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur. Föreningen arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom stödjer alla konstformer inklusive text/litteratur och har en kulturkonsulent som specifikt arbetar med konstformen text.

   KulturUngdom arbetar efter grundsatsen av och med unga personer, vilket innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på unga personers egna initiativ, genom unga personers deltagande i arrangemang och projekt och genom unga personers skapande och konstnärliga utförande.

  • Kvinnofolkhögskolans elevrepresentantgrupp
  • Kvinnofolkhögskolan bedriver bland annat skrivarkurser så som den litteraturvetanskapliga Your Silence Will Not Protect You, fortsättningskursen Skriv om ditt liv samt kursen Feministiskt fokus – med fokus på filmaktivism.

   Som exempel är Your Silence Will Not Protect You en distanskurs på kvartsfart där transpersoner och kvinnor deltar. Kursens huvudfokus ligger på skönlitterärt skrivande, demokratiska samtal om text utifrån intersektionella frågeställningar samt litteraturhistoriska studier och kretsar kring fyra teman: födelse, skratt, monster och sinnen.

   Skrivarkursernas folkbildande verksamhet med litteraturen och skrivandet i fokus utifrån ett intersektionellt perspektiv passar Göteborgs Litteraturhus plattform som handen i handsken.

    

  • Lindelöws förlag
  • Lindelöws förlag startade 1989 och är ett göteborgsförlag som ger ut skönlitteratur, biografier och reportageböcker. Pocket ger också förlaget ut, till exempel Joseph Conrads klassiker ”Mörkrets hjärta” och Matti Rönkäs Helsingfors-noir ”Med en mördares ansikte”. Exempel på författare som givits ut de senaste åren är: Tomas Espedal, Aino Trosell, Joseph Conrad, Karin Boye, Eduardo Galeano, Heinrich Böll, Margaret Mazzantini, Evert Taube, Edward Bunker, John Fante och Charles Bukowski. Lindelöws presenterar även debutanter och introducerar översatt litteratur. Via hemsidan driver de även bokklubbarna Folkboken och Bokstödet.

   Kontakt på förlaget är Tomas Lindelöw

  • Lublin press
  • Lublin press är ett bokförlag som främst ger ut översatt poesi. Förlagets första utgivning skedde i år, 2015, med Paul Celans diktsamling Andningsvändning. Boken är en av hans mest omfattande och framstår som utmärkande för hela hans författarskap. Detta är första gången som ett enskilt verk av Paul Celan i sin helhet – och inte ett urval av hans dikter – utkommer på svenska.

   Översättningen är gjord av poeten, litteraturprofessorn och akademiledamoten Anders Olsson, som även skrivit ett omfattande efterord där han bland talar om sin egen, drygt fyrtioåriga, relation till Celans poesi och om Celans plats i den svenska poesin.

    

  • Merci Poesi
  • Sedan i början av 2000-talet har Merci poesi arrangerat en internationell poesifestival i Göteborg. Under en helg om året bjuder Merci poesi in till en festival som på olika språk blandar poesi, musik och samtal. Ali Naderi är arrangör och för föreningens räkning har Namdar Nasser suttit som ledamot i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

   I Göteborgs litteraturhus har Merci poesi förutom poesifestival en idé om att arrangera kulturutbyten t ex mellan i utbytesstudenter, studenter från utlandet och boende i Göteborg och även arrangera program där olika konstarter möts över genregränser.

  • Nätverkstan
  • Nätverkstan startade 1996 och är en fristående aktör i kulturlivet som bedriver utbildning, genomför projekt och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Genom Medialab tillhandahålls arbetsstationer för dem som arbetar med digital publicering. Ekonomitjänst hjälper kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering. Yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan examinerar varje år runt 30 kulturprojektledare.

   Nätverkstans VD Lotta Lekvall sitter i styrelsen för Göteborgs litteraturhus som vice ordförande och Nätverkstans David Karlsson sitter i valberedningen. I Göteborgs litteraturhus vill Nätverkstan arrangera samtal och föreläsningar med anknytning till kulturpolitik samt bereda plats för Kulturverkstans studenters offentliga seminarier och arbeten.

  • Offside press AB
  • Offside press AB (Magasinen Filter, Offside och Hunger)

   Offside press AB grundades år 2000 i Göteborg och samma år kom första numret av fotbollsmagasinet Offside. Numera huserar man även systermagasinen Filter (2008) och Hunger (2013). De tre magasinen bygger på ett koncept där nyfikenheten leder väg och goda berättelser, långa intervjuer och granskande reportage och samtidsspaningar utgör grunden.

   Offside press AB har även givit ut böcker som 438 dagar av Martin Schibbye och Johan Persson och Löparens hjärta av Markus Torgeby.

   Kontakt är VD och ansvarig utgivare Tobias Regnell.

  • Ord&Bild
  • I 124 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik, kritik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Tidskriften grundades 1892 av Karl Wåhlin. Idag är Ord&Bild en oberoende radikal tidning och Sveriges äldsta kulturtidskrift.

   Redaktörer för Ord&Bild är sedan 2016 Ann Ighe och Marit Kapla.

   I Göteborgs Litteraturhus vill Ord&Bild dels bjuda in till releasefester men också arrangera program som blir en förlängning av tidskriftsnumrens teman och dess verkan och funktion i offentligheten.

  • Ordverkstan
  • Ordverkstan är en del av handelsbolaget FINEUS som drivs av skådespelaren Henric Holmberg och Therese Finné Holmberg, producent. Ordverkstan är ett program Henric Holmberg hittat på och drivit i tio år på Göteborgs Stadsteater. Det är uppbyggt av ett urval dikter som Henric Holmberg tillsammans med studenter på teaterlinjen på HSM arbetar med inför publik. Studenterna har fått dikter i förväg och det diskuteras olika sätt att framföra texten och man undersöker hur den uppfattas.

  • Poesiwerken
  • Poesiwerken är ett nätverk av kulturutövare med litterär inriktning som i olika konstellationer arrangerar events, workshops, skriv- och bokcirklar samt happenings. Vårt syfte är att nå ut till en bred allmänhet. De vill skapa delaktighet och medverka till en inkluderande scen med låga trösklar. En scen där människor inte bara tittar och lyssnar utan även själva får chansen att delta. Exempel på Poesiwerkens verksamhet är: metaforbrottning, releasefester, läsecirklar, dagboksuppläsningskvällar och översättarworkshop.

   Kontaktperson för Poesiwerken är Louise Halvardsson

  • Seriöst förlag
  • Seriöst förlag startades 2008 av Elin Johansson som på förlaget har publicerat fem böcker som hon själv skrivit. Tre romaner, en dikt/novell-samling och en metodbok om kreativ och reflekterande litteraturundervisning. Under våren 2015 publicerar även förlaget Erik Gustav Johansson skönlitterära debut: ”Ingen kommer någonsin tillbaka”.

   Seriöst Förlag drivs av Elin Johansson som är verksam som frilansande skribent, skrivhandledare och kursledare. Hon föreläser även för pedagoger och bibliotekspersonal med metodboken ”Får man använda sin fantasi?” som utgångspunkt och håller i läs- och skrivarworkshops tillsammans med elever.

    

  • Skrift
  • Skrift är ett samarbete mellan författarna Mattias Hagberg och Martin Engberg och ägnar sig åt att reflektera över skrivandets praktiker och villkor. Skrift är i sig en undersökning av hur ett författarskap kan organisera sig i ett föränderligt kulturlandskap och dra nytta av ett samarbete med andra, av såväl intellektuella som försörjningsmässiga skäl. För en längre programförklaring se

   I allt Skrift gör är författarskapet en utgångspunkt och tanken att – eller hur – en praktik (författandet) kan överföras till en annan praktik (t.ex. i konkreta frågeställningar till litteraturen som diskuteras med andra författare). Vi har redan arrangerat ett par samtal på Göteborgs Litteraturhus scen och tänker att vi även i fortsättningen, på olika sätt, ska kunna bidraga med fler inslag på Litteraturhuset, i första hand publika.

   (associerad medlem)

  • Svenska Afghanistankommittén
  • Svenska Afghanistankommittén startade som en politisk opinionsbildande organisation som reaktion på Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan julen 1979. Organisationen var inspirerad av den tidigare Vietnamrörelsen och samlades under huvudparollen ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Efter ett par år började organisationen även att förmedla utvecklingsbistånd in i Afghanistan och har sedan utvecklats till en av de största och främsta av internationella NGO som arbetar i Afghanistan och har kontinuerligt drivit ett framgångsrikt arbete där under nu drygt 30 år. Arbetet fokuserar på fyra områden; skolor och undervisning, rehabilitering av funktionshindrade, sjuk och hälsovård och byutveckling, t.ex. vattenförsörjning och jordbruksutveckling. Arbetet i Afghanistan bedrivs huvudsakligen av afghanerna själva. Organisationen har ca. 6 000 anställda i Afghanistan och utgör vid sidan om staten den störste arbetsgivaren i Afghanistan. Förutom allt (opinions)bildande och biståndsverksamhet anordnar SAK även kulturella arrangemang så som presentationer av afghanistanska författare, fotoutställningar och filmvisning.

   I lokalkommittén planerar att göra en insats för de många afghanska flyktingar som kommit till Sverige. Vi har redan hjälpt en flyktingpojke att formulera sig på svenska om sin historia, vilket resulterade i en artikel av honom som publicerades på svt/opinion. Vi har också med utgångspunkt från ett material som tagits fram av Migrantinstitutet planerat för studiecirkel om svensk folkrörelse och demokratifrågor som ett led i att öka förståelsen hos nytillkomna afghanska medlemmar för hur SAK utvecklats och arbetar. Vi planerar just nu att besöka boenden för unga flyktingar och ge information om SAK och svenska samhällsförhållanden och i nästa steg försöka skapa en mötesplats för ungdomar och där utveckla en verksamhet utifrån deras intresse t.ex. skrivande eller bildskapande. För sådant vore Litteraturhuset en utmärkt plats.

  • Svenska PEN
  • Svenska PEN grundades 1922 och är en sammanslutning av författare, journalister, översättare, förläggare och andra verksamma inom det litterära fältet. Huvudsyftet för PEN är att verka för yttrandefrihet och för fängslade och förföljda författares och skribenters frihet och rättigheter.

   Svenska PEN, som verkar ideellt, har en stark tradition och vana att arrangera uppläsningar, debatter och föreläsningar och har ett stort kontaktnät inom den litterära världen även internationellt. Något som kommer att märkas på Göteborgs Litteraturhus scen.

    

  • Sveriges Författarförbund
  • Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för författare och litterära översättare med drygt 3000 medlemmar och har funnits sedan 1893. Förbundet arbetar med att nå ut mer med sin verksamhet utanför Stockholm. Under det senaste året har man haft litterära framträdanden, kurser och fackliga möten i t ex Umeå, Malmö, Nässjö, Växjö och Göteborg och driver också sin kampanj ”Ordet är fritt-men inte gratis” bland annat genom att hålla medlemsmöten på olika håll i landet. Genom samtalsforumet Fyren, strävar förbundet efter att möta och organisera yngre författare och översättare.

  • Textival
  • Tex­tival är en litterär aktör, en ide­ell förening som verkar de i Västra Götalandsregionen och Göteborg. De rik­tar sig till för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, lit­te­rärt ori­en­te­rade för­e­ningar, dess använ­dare och ivrare. Textival mani­fe­ste­rar sig tydligast genom den årliga lit­te­ra­tur­fes­ti­valen men arran­ge­rar, pro­du­ce­rar och med­ver­kar även i en mängd olika pro­jekt och sam­man­hang. Textival besö­ker bib­li­o­tek, konst­hal­lar, fes­ti­va­ler, glän­tor, gal­le­rier och andra plat­ser där de tvär­kul­tu­rellt strä­var efter att skapa nya for­mer för hur, var och när lit­te­ra­tur kan synas och höras.

    

  • Thorén & Lindskog
  • Thorén & Lindskog är ett bokförlag som ger ut skönlitteratur, såväl i översättning från framförallt tyskan, som av svenska författare.
   Hemsida

  • Tidskriftsverkstaden i Väst
  • Tidskriftsverkstaden i Väst (TVV) har sedan starten 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Från att från början framför allt varit en kollektiv teknikresurs har verksamheten – i takt med att datortekniken blivit mer allmänt tillgänglig – mer flyttat fokus mot utbildning och handledning kring tidskriftproduktion samt marknadsföring, information och debatt av/om tidskrifter.

   TVV är en del Nätverkstan Medielab vars lokaler, tekniska utrustning och personal är tillgänglig för medlemmarna.

    

  • Wikimedia Sverige
  • Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Som experter på Wikipedia hjälper de lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material samt stödjer de frivilliga som gör Wikipedia.

   En halv miljard människor använder Wikipedia varje månad, men bara 1 av 10 som skriver är kvinnor. Och artiklar om kvinnor är för få! Det försöker Wikimedia ändra på genom bedriva verksamhet där intresserade bjuds in att skriva på Wikipedia och försöka förbättra artiklar om litteratur med anknytning till kvinnor. Mer information på http://kvinnligahuvudpersoner.se.

   Varje tisdag 13–17 i Göteborg Litteraturhus

  • Winter Word Festival
  • Winter Word Festival är en årlig festival för ordet i alla former blandat med musik, performance-artister, konst, film, kultur för barn, happenings, dans och workshops. Den startade år 2008 och äger rum i Strömstad sista helgen i februari. Winter Word Festival blandar lokala och internationella gäster med prisutdelningar och show, glitter och glamour.

   Winter Word Festival vill utveckla festivalen så att gästande författare fortsätter till Göteborg och framträder på Göteborgs Litteraturhus. På så sätt förlängs festivalen både i tid och geografiskt.

   Kontaktperson är Gunilla Sandin.

    

  • Västra Frilansklubben
  • Västra Frilansklubben är en fackförening för frilansjournalister som jobbar med arbetsrättsliga frågor, fortbildning och opinionsbildning. Yttrandefrihets- och demokratifrågor är centrala begrepp i all deras verksamhet.

   Västra Frilansklubben vill främja och stärka fokus på yttrandefrihets- och demokratifrågor – lokalt, nationellt och globalt.

    

  • Västsvenska författarsällskapet
  • Västsvenska Författarsällskapet (VFS), – föreningen för skriv-, läs- och kulturintresserade är en medlemsförening för författare och andra litterärt intresserade. VFS vill föra fram litteraturen och det litterära skapandet i Västsverige och vara ett vardagsrum för böcker och skrivande inom olika genrer som prosa för vuxna, unga och barn, poesi, fackböcker, debatt. Sällskapet anordnar både öppna och interna program som uppläsningar, föreläsningar, studiebesök, skrivartävlingar i skolor, Unga Skrivare, sedan 1994, bokbord, utställningar och delar i samarbete med Författarcentrum Väst ut priset Årets författare, sedan 1955.

   Vill bidra till att skapande stimuleras genom regelbundna träffar och deltagande i olika litterära aktiviteter. Anordnar samtal och workshops? Litteraturcirkel, medlemsträffar – så som utflykter, studiebesök, debatter, seminarier, inbjudna gäster, skrivartävlingar, poesi och musik, författarluncher, samtal, workshops, en årlig kulturresa m m.

   VFS vill utöka samarbetet med andra författarsällskap och förlag inom Litteraturhuset och fortsätta samarbetet med andra kommuners kulturföreningar i och utanför regionen.