Nyheter

Styrelsen informerar och klargör:

Postad den: 22 maj, 2017
Av: styrelsen

Scener & samtal Göteborgs
Litteraturhus c/o Världskulturmuseet

 

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening med ett 50-tal organisationer som medlemmar: alla med syfte att främja läsning, skrivande och kritisk reflektion.

Vi vill, med anledning av den senaste tidens rapportering i medierna, informera om vårt anordnande av litterära program under perioden för Bokmässan. Göteborgs Litteraturhus arrangerar sina program i egna lokaler fredag den 29 september och på Världskulturmuseet lördag den 30 september 2017. Programmen sker bland annat i samarbete med föreningsmedlemmarna Glänta, Ord&Bild, Nätverkstan och Sveriges Författarförbund.

Denna scen har uppstått ur ett behov av ytterligare en plats parallellt med bokmässan för att ge plats åt litteraturens kraft och mångfald. Intresset för att medverka är stort från framför allt författare, journalister, tidskrifter och förlag – både från de som deltar på bokmässan och de som inte gör det. Vi vill genom ett omfattande program på Världskulturmuseet öka möjligheten för en intresserad allmänhet att ta del av en rad engagerande och aktuella litterära program.

Syftet med anordnandet är att, i enlighet med Göteborgs Litteraturhus plattform, värna och fördjupa yttrandefriheten och demokratin.

Programmet för de åtta scenerna släpps i mitten av juni.

/Styrelsen för Göteborgs Litteraturhus