Nyheter

Hur skrivs sjukdom?

Postad den 22 mars, 2017
SG

Jenny Tunedal, Andreas Lundberg och Ulf Karl Olov Nilsson i läsningar och samtal om hur sjukdom som demens, depression och vansinne gestaltas i litteratur. Om kärlek och minnesförlust, slutna avdelningar, psykosens språk – och blir man verkligen friskare av kultur, hur kan ett poesins apotek se ut?

Torsdag 30 mars kl 19.00 – 20.30

 

JENNY TUNEDAL är aktuell med boken Rosor, skador. Det är en diktsamling som tar sin utgångspunkt i demensen som språkligt och relationellt tillstånd. Den handlar om vad som händer med kärleken och med språket när glömskan tar makten över en människas liv. Om hur relationer, exempelvis mellan mödrar och döttrar, förändras och förvrids, men också förblir, in i det sista.

Den dementas utsatthet och den anhörigas desperation och raseri blir på många sätt spegelbilder av varandra i en text där sjukdomen tycks ha smittat hela världen. Eller där världen är en låst avdelning, en inhägnad trädgård, en relation utan andra utvägar än att glömma att kärleken någonsin fanns. Minnesförlust och kärleksförlust som två sidor av samma grymma mynt. Hur vet du att din mamma älskar dig om hon inte längre vet vem du är? Hur vet du att hon är din mamma om hon själv förnekar det? Hur vet du att du älskar henne i denna nya oigenkännliga skepnad?

Relationen mellan mor och dotter blir i den här boken utgångspunkten för ett försök att tänka över kärlek, beroende, utsatthet och makt.

Jenny Tunedal är poet, översättare och lektor i litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

ANDREAS LUNDBERG debuterade förra året med romanen Stormen i den pelare som bär, en bok om djup depression, och beskrivs av sitt förlag på följande vis: ”Den svårt deprimerade är som den där japanske soldaten som var förvissad om att andra världskriget fortsatte, och som avfärdade alla tecken på motsatsen med att det var propaganda från fienden. Förskansad i djungeln i trettio år efter krigsslutet fortsatte han striden. Lika fanatiskt hängiven avvisar den deprimerade allt som strider mot den egna verklighetsuppfattningen, och drar sig djupare och djupare in i vansinnets skogar. Alternativet är otänkbart. Han ensam hörsammar sanningen.”

Andreas Lundberg är översättare, författare och förläggare. Han driver förlaget Alastor press. Debutboken Storm i den pelare som bär utkom på Pequod press och nominerades till Borås debutantpris.

ULF KARL OLOV NILSSON är författare, psykolog, psykoanalytiker och översättare. Förra året utkom han med essän Glömskans bibliotek – en essä om demens, vansinne och litteratur. Denna bok är populärvetenskapligt uppbyggd, initierad, personligt hållen och rör sig kring bland annat följande frågor: Vad innebär det att glömma och dö i någon annans namn? Blir man en ny minnessvagare, tröttare och mer förvirrad version av sig själv när man drabbas av demens, eller blir man en annan? Hur kan man år 2015 förhålla sig till den tidiga psykoanalysens symbollära? Hur ska man förstå vansinnesdåd? Hur talar en människa om sig själv under tiden han blir lobotomerad? Blir man friskare av kultur och hur skulle ett poesins apotek kunna se ut? Har psykosen ett eget språk? Och har traumat det?

 

Varmt välkomna

Fri entré