VAD GER DIKTEN? - om att läsa, skriva, samtala kring upplevelser av existentiella dikter

14 mars 2020
Arr: C G Jungföreningen

Fri entré. Kl 14.00-16.30.

Inbjudan till poesidag – om att läsa, skriva, samtala kring upplevelser av existentiella dikter.

 

Poesicirkeln inom C G Jungföreningen inbjuder till en dag med poesiuppläsning av såväl egna dikter som dikter skrivna av välkända poeter.  Alla närvarande involveras i en gemensam reflektion kring dikter av existentiell karaktär. Dikterna, som valts ut av Poesicirkeln, inramas med improviserad musik.

Forskare i nätverket ”Poesi som kunskapsform”, Humanisten, Göteborgs Universitet belyser frågeställningen ”Varför är poesi viktigt?” och för en dialog kring Poesicirkelns och åhörarnas frågor och kommentarer.

Flöjtisten Robert Schenck kommer att inrama diktläsningen med musik.