Google Books och Spotify- Utvecklingstendenser på internet sedan 1990-talet

30 oktober 2018
Arr: Nätverkstan & Göteborgs Litteraturhus

30/10 kl 10.00-12.00. Öppen föreläsning

Rasmus Fleischer kommer att tala om utvecklingstendenser på internet från 1990-talet fram till idag. Med utgångspunkt i sin antologiartikel Brave new interface eller Lägg aldrig alla dina ägg i samma moln kommer han att diskutera Google Books tidigare ambition att som privat företag digitalisera hela världens litteraturarv och därmed agera som en kulturarvsinstitution. Fleischer kommer även ge exempel ur sin senare forskning där han tillsammans med medie- och kommunikationsprofessorn Pelle Snickars utforskar Spotify´s krokiga resa till musik- och techvärldens absoluta mittpunkt.

Rasmus Fleischer är historiker och författare som sedan 2013 forskar i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet.