Utdelning av Bengt Anderberg-sällskapets pris till Lena Andersson

06 april 2020
Arr: Bengt Anderberg-sällskapet

Tid kl 18.00. Fri entré

Författaren Lena Andersson tilldelas Bengt Anderberg-sällskapets pris och berättar om sitt författarskap i ett samtal med Margareta Lundberg Rodin.
Arrangör: Bengt Anderbergsällskapet.