Underskön & Hall

21 maj 2018
Arr: Bo Ejeby

Nästa program i serien inspirerad av Lennart Halls musikaliska analyser i boken REPLIKER äger rum MÅNDAGEN 21 MAJ kl 19.00.
Med utgångspunkt i Robert Schumanns sångcykel Dichterliebe till Heinrich Heines texter kommer vi att belysa den romantiska rösten och det romantiska rummet. Fascinationen över ruiner och fragment. Och längtan efter det undersköna i konsten och livet.
Medverkande:
Catharina Dyrssen, arkitekt
Mia Edvardson, sopran
Gunnar D Hansson, poet och litteraturvetare
Henric Holmberg, skådespelare
Mikael Kjellgren, pianist
Martin Nyström, musikkritiker
Harald Svensson, pianist
PA Tjäder, dramaturg