Sanning och förbannad dikt

14 december 2018
Arr: Redaktionell praktik

Tid: 18.00-20.00. Fri entré

Sanning och förbannad dikt
Litteratur – Erfarenheter – Ambivalens

Litteraturen rymmer en oändlighet av erfarenheter – såväl läsarnas som författarnas. De röster som tar plats i offentligheten blir allt fler och kanske allt mer olikartade. Tidigare marginaliserade röster förefaller få allt mer utrymme. Men hur förhåller en sig till andras erfarenheter i litteraturen som läsare, författare, kritiker, översättare eller forskare? Vem ansvarar för mångfalden i litteraturen? Vilka skildringar tillskrivs legitimitet? “Sanning och förbannad dikt” är ett samtal om erfarenhetsskildringar, representation och mångfald i litteraturen.

Medverkande:

Jenny Högström – litteraturkritiker, författare och översättare
Matilda Amundsen Bergström – doktorand i litteraturvetenskap
Khashayar Naderehvandi – författare, kritiker och doktorand i konstnärlig gestaltning

Moderatorer:

Nora Wurtzel
Sara Magnusson

Fri entré, begränsat antal platser, ingen föranmälan

Arrangör: Redaktionell Praktik
I samarbete med Göteborgs Universitet och Göteborgs Litteraturhus.