Individuation och gnosticism

07 april 2018
Arr: CG Ljung-föreningen

CG Jungföreningen i Göteborg bjuder in till ett öppet seminarium den 7 april kl. 14.00 -16.30. Hjärtligt välkomna!

 

Jörgen Magnusson, docent i religionshistoria vid Uppsala universitet, och expert på gnosticismen, språket koptiska och antikens religionens berättelser håller i seminariet.

Carl Gustaf Jung var som de flesta vet mycket intresserad av antikens gnostiska traditioner. Många nya källor har blivit tillgängliga sedan Jungs tid. Seminariet diskuterar hur Jungs syn på individuation kan eller inte kan skänka nytt ljus över antika gnostiska texter.