Ett svenskt frihetligt socialistiskt manifest

03 november 2019
Arr: Korpen förlag

Fri entré. Tid kl 11.00

Johan Lönnroth presenterar och svarar på frågor om ”Ett Svenskt Frihetligt Socialistiskt Manifest” på Litteraturhuset. Lönnroth jämför Bhaskar Sunkaras Socialistiska Manifest, som han presenterar på vänsterdagarna i Göteborg, med ”Den Tredje Vänstern” (Korpen 2017) som han skrivit tillsammans med Ann-Marie Ljungbergs, Jimmy Sand.