En dag om ungdomslitteratur

06 december 2018
Arr: Kultur i Väst

– forskningen, författaren, förlagen och förmedlingen

Vad är ungdomslitteratur? Och vad är litteratur för unga vuxna? Varför ska man skriva särskild litteratur för unga? Vem är egentligen läsaren? Är det svårt att nå ut med genren? Håller framgången för young adults-böcker i sig och vad beror det i så fall på?

Ungdomslitteratur har svävande åldersgränser. Och det är oklart vem det egentligen är som bestämmer vad som är vuxen- och vad som är ungdomslitteratur. Det finns många frågor som inte har några entydiga svar. Men under denna dag kommer vi att vrida och vända på begreppet ungdomslitteratur utifrån olika perspektiv; forskarens, förläggarens, författarens och förmedlarens.

Medverkande är bland andra Åsa Warnqvist och Kajsa Bäckius (Svenska barnboksinstitutet), Åse Hedemark (ABM Uppsala universitet), Karin Lemon (förläggare Bonnier Carlsen) Ada Wester (förläggare Gilla böcker) samt författarna Helena Dahlgren, Christin Ljungqvist och Jessica Schiefauer.

Dagen modereras av Johanna Lindbäck

Ett detaljerat program presenteras inom kort – men boka in dagen i almanackan nu!

Dagen är gratis men oblogatorisk anmälan krävs senast den 30 november. Dagen är ett samarrangemang mellan Svenska Barnboksinstitutet, Mölnlycke bibliotek och Kultur i Väst. TILL ANMÄLAN.